Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης ( Χίος) (222)

site: http://www.fme.aegean.gr/


Οδηγός Σπουδών 2014-2015 εδώ

Στο site του τμήματος αναφέρεται:
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000)ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποστηρίζει τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική
Κατεύθυνση IΙ: Μηχανική της Διοίκησης

Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο μόνο οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική
http://www.oe-e.gr/nwcms/index.php?id=66]

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  ΔΕΝ Εγγράφονται στο ΤΕΕ

Στο siteτου τμήματος αναφέρεται:

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με την αποπεράτωση των σπουδών του, θα είναι ένας ικανότατος μηχανικός και επαγγελματίας. Οι επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, θα συντελέσουν στη διαμόρφωσή του ως επιστήμονα και ως πλήρως καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα. Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του ΤΜΟΔ θα καταρτίζεται άριστα ώστε ως μηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευμένες οικονομικές και διοικητικές γνώσεις

Όλοι οι απόφοιτοι ΜΟΔ εξάλλου έχουν τη δυνατότητα (κατόπιν δικής τους επιλογής) να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:
-Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών
-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων
-Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων)
-Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών
-Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών
-Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου μελετητών.

Όσοι επιθυμούν ακαδημαϊκή καριέρα θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές περιοχές και κυρίως σε Financial Engineering, Logistics, Manufacturing Systems Engineering, Information Systems και Management Engineering

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=81
0 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
0 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
0 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
0 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
0 εξ -ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
0 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
0 εξ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ
0 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
0 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
0 εξ -ΠΑΙΓΝΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
2 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
2 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3 εξ -ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
4 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
4 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ
4 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
4 εξ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Ρευστά-Θερμότητα)
4 εξ -ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
5 εξ -ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
6 εξ -MARKETING
6 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
6 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB
6 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
6 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
6 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
7 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
7 εξ -ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
7 εξ -ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
7 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
8 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
8 εξ -ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
8 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
9 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
9 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
9 εξ -ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
9 εξ -ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – VENTURE FINANCE
10 εξ -ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
10 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
10 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!