Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) (248)

[248][2] Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)

Τα μαθήματα

οδηγός σπουδών (216-17)ΜΑΘΗΜΑΤΑ=29
1 εξ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
2 εξ -ΑΛΓΕΒΡΑ
2 εξ -ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ
2 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
2 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι- Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
4 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
4 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ-Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ
5 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ι
5 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ Ι
6 εξ -ΓΡΑΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
6 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΙΙ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ;

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •