Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο [248] http://www.tem.uoc.gr/gr/index.html

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών [κωδ:246]

http://www.semfe.ntua.gr/