Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) (261)

[261][ΑΕΙ][2] Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=38
1 εξ -Γενικά Μαθηματικά Ι
1 εξ -Γερμανικά Ι
1 εξ -Εννοιοτριβεία Φυσικής
1 εξ -Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι
1 εξ -Μαθηματικά για Φυσικούς Ι
2 εξ -Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
2 εξ -Γενική Φυσική ΙΙ
2 εξ -Διδακτική της Φυσικής Ι
2 εξ -Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)
3 εξ -Αριθμητική Ανάλυση (H/Y II)
3 εξ -Αστροφυσική Ι
3 εξ -Διαφορικές Εξισώσεις Ι
3 εξ -Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι
3 εξ -Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις
4 εξ -Αστροφυσική ΙΙ
4 εξ -Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων
4 εξ -Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
4 εξ -Κλασσική Μηχανική Ι
4 εξ -Υπολογιστική Φυσική Ι
5 εξ -Αρχές Ιατρικής Φυσικής
5 εξ -Βαρύτητα και Κοσμολογία
5 εξ -Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική - Φωτονική
5 εξ -Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική
5 εξ -Κβαντομηχανική Ι
5 εξ -Στοιχεία Ηλεκτρονικών
6 εξ -Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης
6 εξ -Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
6 εξ -Κβαντική Μηχανική ΙΙ
7 εξ -Αναλογικά Ηλεκτρονικά
7 εξ -Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν
7 εξ -Δυναμικά Συστήματα
7 εξ -Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
7 εξ -Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων
8 εξ -Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική
8 εξ -Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγωγών
8 εξ -Στοιχεία Επιστήμης Υλικών
8 εξ -Στοιχειώδη Σωμάτια και Δυνάμεις
8 εξ -Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Φυσικής

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
26[5]. «Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία του Φυσικού εδώ

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, ως ερευνητές στα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ04.01 και διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολού θησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ
H προκήρηξη του ΑΣΕΠ 2008 εδώ

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα
Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχιακά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ αρκεί !!!

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!