Πανεπιστήμιο Κρήτης

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
282 [16678][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΚΡΗ
200 [9975][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΚΡΗ
216 [16047][2,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΚΡΗ
304 [18400][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΚΡΗ
116 [9425][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
149 [10840][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
251 [10800][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΚΡΗ
248 [10620][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΚΡΗ
321 [10885][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
132 [13350][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
158 [11920][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
351 [9425][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
115 [9558][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ
138 [9170][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΚΡΗ
261 [12825][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΚΡΗ
270 [15690][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΚΡΗ
151 [16770][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΚΡΗ

ΣΥΝΟΛΟ= 17