ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) [351]

[351][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

;
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=71
0 εξ -Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αυτονομία και Δημοκρατία
0 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία ΙΙ
0 εξ -Η Διαχείριση των Πολιτικών Κρίσεων και ο ρόλος της Πολιτικής Ψυχολογίας
0 εξ -Ηγεσία και ο ρόλος της Πολιτικής Ψυχολογίας
0 εξ -Κοινωνία των Πολιτών
0 εξ -Κριτική και Ιδεολογία στην Πολιτική Θεωρία
0 εξ -Νεωτερικότητα και Πολιτική Θεωρία
1 εξ -Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’
1 εξ -Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική
1 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι – Εσωτερικές Παράμετροι
1 εξ -Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
1 εξ -Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
1 εξ -Πολιτική Θεωρία Ι
2 εξ -Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’
2 εξ -Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης
2 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Διεθνείς Παράμετροι
2 εξ -Περιγραφική Στατιστική
2 εξ -Πολιτική Θεωρία ΙΙ
3 εξ -Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’
3 εξ -Βία και Πολιτική
3 εξ -Διοικητική Επιστήμη
3 εξ -Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
3 εξ -Εξευρωπαϊσμός και Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
3 εξ -Επαγωγική Στατιστική
3 εξ -Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
3 εξ -Η Πολιτεία του Πλάτωνα υπό το πρίσμα της Πολιτικής Ψυχολογίας
3 εξ -Κοινωνική Πολιτική και Μετανάστες
3 εξ -Οικονομική Ανάλυση Ι
3 εξ -Ομάδες Συμφερόντων
3 εξ -Οργάνωση Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
3 εξ -Όψεις πολιτικοθεσμικού εκσυγχρονισμού
3 εξ -Πολιτικές Ένταξης στην Ευρώπη και Πολιτισμική Ταυτότητα
3 εξ -Πολιτική (και) Επικοινωνία
3 εξ -Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ
3 εξ -Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή
4 εξ -“Ανομία” και Μεταναστευτική Πολιτική
4 εξ -Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’
4 εξ -Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
4 εξ -Δικαιώματα και Μετανάστευση
4 εξ -Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής
4 εξ -Κοινωνία και Οικονομία. Θεωρίες και πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
4 εξ -Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
4 εξ -Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα
4 εξ -Πολιτικά Κόμματα
4 εξ -Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4 εξ -Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία
4 εξ -Σύγχρονα Ζητήματα Διακυβέρνησης
4 εξ -Σύνταγμα, Διοίκηση και Πολιτικοί Θεσμοί
4 εξ -Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4 εξ -Το Πολιτικό Σύστημα των ΗΠΑ
5 εξ -Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών
5 εξ -Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας
5 εξ -Ειδικά Θέματα στη Θεωρία της Δημοκρατίας
5 εξ -Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών
5 εξ -Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: Hegel και Marx
5 εξ -Κοινωνικός Αποκλεισμός των Μεταναστών και Πολιτικές Ένταξης στην Ελλάδα
5 εξ -Κράτος και Ανθρώπινα Δικαιώματα
5 εξ -Πολιτικές Ενσωμάτωσης
5 εξ -Πολιτικό Σύστημα και Διεθνής Οντότητα
5 εξ -Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία
5 εξ -Στατιστικές Διαδικασίες με τo SPSS, το LISREL, το AMOS, το EQS, και το STATA
5 εξ -Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα
6 εξ -Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης
6 εξ -Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
6 εξ -Ειδικά Θέματα στη Θεωρία του Κράτους
6 εξ -Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
6 εξ -Ζητήματα Ελληνικής Πολιτικής
6 εξ -Θρησκεία και Πολιτική Θεωρία
6 εξ -Κράτος και Ρύθμιση
6 εξ -Πολιτικές Επικοινωνίας των Ομάδων Εκπροσώπησης Συμφερόντων
6 εξ -Πολιτική και Ιδιοκτησία στην Εποχή του Ιμπεριαλισμού;

Last updated on June 27th, 2020 at 08:13 pm

Παρουσίαση του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2020 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
123 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 16166 -492 233 0 4 0 Inf Math OS εδώ
357 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 15581 -789 143 0 4 0 Inf Math OS εδώ
125 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 14682 -1040 153 0 4 0 Inf Math OS εδώ
411 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1 13046 -1377 137 0 4 0 Inf Math OS εδώ
373 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 12372 -768 180 0 4 0 Inf Math OS εδώ
351 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1 11061 -1409 252 0 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1098 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5105 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές το 2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ

© 2016 – 2020, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!