ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) [351]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Κωδικός : 351
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 9.08
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.soc.uoc.gr/political/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2474/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] "Ανομία" και Μεταναστευτική Πολιτική
[1] [ΒΥ] Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α'
[2] [ΒΥ] Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β'
[3] [ΒΥ] Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ'
[4] [ΒΥ] Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ'
[3] [ΒΥ] Βία και Πολιτική
[4] [ΒΥ] Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
[4] [ΒΥ] Δικαιώματα και Μετανάστευση
[3] [ΒΥ] Διοικητική Επιστήμη
[5] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών
[4] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής
[6] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης
[0] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αυτονομία και Δημοκρατία
[5] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας
[6] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
[5] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα στη Θεωρία της Δημοκρατίας
[6] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα στη Θεωρία του Κράτους
[5] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών
[5] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: Hegel και Marx
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι - Εσωτερικές Παράμετροι
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ - Διεθνείς Παράμετροι
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία ΙΙ
[3] [ΒΥ] Εξευρωπαϊσμός και Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
[3] [ΒΥ] Επαγωγική Στατιστική
[3] [ΒΥ] Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
[1] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
[6] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
[6] [ΒΥ] Ζητήματα Ελληνικής Πολιτικής
[0] [ΒΥ] Η Διαχείριση των Πολιτικών Κρίσεων και ο ρόλος της Πολιτικής Ψυχολογίας
[3] [ΒΥ] Η Πολιτεία του Πλάτωνα υπό το πρίσμα της Πολιτικής Ψυχολογίας
[0] [ΒΥ] Ηγεσία και ο ρόλος της Πολιτικής Ψυχολογίας
[6] [ΒΥ] Θρησκεία και Πολιτική Θεωρία
[4] [ΒΥ] Κοινωνία και Οικονομία. Θεωρίες και πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
[0] [ΒΥ] Κοινωνία των Πολιτών
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Πολιτική και Μετανάστες
[5] [ΒΥ] Κοινωνικός Αποκλεισμός των Μεταναστών και Πολιτικές Ένταξης στην Ελλάδα
[5] [ΒΥ] Κράτος και Ανθρώπινα Δικαιώματα
[4] [ΒΥ] Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
[6] [ΒΥ] Κράτος και Ρύθμιση
[0] [ΒΥ] Κριτική και Ιδεολογία στην Πολιτική Θεωρία
[0] [ΒΥ] Νεωτερικότητα και Πολιτική Θεωρία
[3] [ΒΥ] Οικονομική Ανάλυση Ι
[3] [ΒΥ] Ομάδες Συμφερόντων
[3] [ΒΥ] Οργάνωση Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
[3] [ΒΥ] Όψεις πολιτικοθεσμικού εκσυγχρονισμού
[2] [ΒΥ] Περιγραφική Στατιστική
[1] [ΒΥ] Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
[4] [ΒΥ] Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα
[4] [ΒΥ] Πολιτικά Κόμματα
[5] [ΒΥ] Πολιτικές Ενσωμάτωσης
[3] [ΒΥ] Πολιτικές Ένταξης στην Ευρώπη και Πολιτισμική Ταυτότητα
[6] [ΒΥ] Πολιτικές Επικοινωνίας των Ομάδων Εκπροσώπησης Συμφερόντων
[4] [ΒΥ] Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[3] [ΒΥ] Πολιτική (και) Επικοινωνία
[4] [ΒΥ] Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία
[1] [ΒΥ] Πολιτική Θεωρία Ι
[2] [ΒΥ] Πολιτική Θεωρία ΙΙ
[3] [ΒΥ] Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Πολιτική και Ιδιοκτησία στην Εποχή του Ιμπεριαλισμού
[5] [ΒΥ] Πολιτικό Σύστημα και Διεθνής Οντότητα
[5] [ΒΥ] Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία
[5] [ΒΥ] Στατιστικές Διαδικασίες με τo SPSS, το LISREL, το AMOS, το EQS, και το STATA
[4] [ΒΥ] Σύγχρονα Ζητήματα Διακυβέρνησης
[3] [ΒΥ] Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή
[4] [ΒΥ] Σύνταγμα, Διοίκηση και Πολιτικοί Θεσμοί
[4] [ΒΥ] Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[4] [ΒΥ] Το Πολιτικό Σύστημα των ΗΠΑ
[5] [ΒΥ] Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα
---------------------------------

Παρουσίαση του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Untitled Document #####
Συναφή Τμήματα (όχι απαραίτητα αντίστοιχα) : 6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2022 ΜετΒ Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
123 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 14520 -907 233 0 4 0 Inf Math OS εδώ
357 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13780 -1430 143 0 4 0 Inf Math OS εδώ
125 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 12620 -620 148 -5 4 0 Inf Math OS εδώ
411 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1 11480 243 137 0 4 0 Inf Math OS εδώ
373 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9685 -1336 180 0 4 0 Inf Math OS εδώ
351 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1 9075 -471 252 0 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1093 -5 -0 % # # # # #
(Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1093
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές το 2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com