Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) (149)


Κλάδος ΠΕ10

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες στη Β Θεματική Ενότητα (περίπου 3%)

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=38
1 εξ -Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Α
1 εξ -Αγροτική Κοινωνιολογία ΙΙ: Διαδικασίες Αναδιάρθρωσης και Μετασχηματισμού στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο
1 εξ -Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού
1 εξ -Βιομηχανική Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι
1 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
1 εξ -Ιδεολογία και Κουλτούρα
1 εξ -Ισλάμ και ετερότητες στα Βαλκάνια
1 εξ -Ιστορική Κοινωνιολογία
1 εξ -Κοινωνική Θεωρία Ι
1 εξ -Κοινωνική Ιστορία
1 εξ -Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
1 εξ -Κοινωνιολογία της Παρακολούθησης και της Ιδιωτικότητας
1 εξ -Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων
1 εξ -Κοινωνιολογία του Δικαίου
1 εξ -Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου
1 εξ -Περιβάλλον και Κοινωνία
2 εξ -Αγγλικά για Κοινωνιολόγους B
2 εξ -Αστική Κοινωνιολογία
2 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων
2 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
2 εξ -Ευρωπαικές πολιτικές και ανάπτυξη στον Ελληνικό Αγροτικό χώρο
2 εξ -Η Ελληνική Εθνικιστική Ιδεολογία
2 εξ -Κοινωνικές και γλωσσικές πραγματικότητες. Κράτος και εκπαιδευτική πολιτική
2 εξ -Κοινωνική Δημογραφία Ι
2 εξ -Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας
2 εξ -Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας
2 εξ -Κοινωνική Στατιστική
2 εξ -Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας
2 εξ -Κοινωνιολογία της θρησκείας
2 εξ -Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
2 εξ -Κοινωνιολογία του πολιτισμού
3 εξ -Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Γ
3 εξ -Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης
3 εξ -Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ (Σύγχρονη)
3 εξ -Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι
4 εξ -Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Δ
4 εξ -Εισαγωγή στις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνιολογικής έρευνας Ι

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!