Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) [251]

[251][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)

οδηγός σπουδών (216-17)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=49
1 εξ -Άλγεβρα
1 εξ -Ανάλυση I
1 εξ -Ανάλυση II
1 εξ -Ανάλυση Ι
1 εξ -Ανάλυση πολλών Μεταβλητών
1 εξ -Απειροστικός Λογισμός I
1 εξ -Απειροστικός Λογισμός II
1 εξ -Απειροστικός Λογισμός III
1 εξ -Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
1 εξ -Αριθμητική Ανάλυση
1 εξ -Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
1 εξ -Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
1 εξ -Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
1 εξ -Γερμανικά II
1 εξ -Γερμανικά Ι
1 εξ -Γλώσσα Προγραμματισμού
1 εξ -Γραμμική Άλγεβρα Ι
1 εξ -Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ
1 εξ -Γραμμική Άλγεβρα ΙΙΙ
1 εξ -Διακριτά Μαθηματικά
1 εξ -Διαφορική Γεωμετρία
1 εξ -Επίπεδο και Χώρος
1 εξ -Ευκλείδια Γεωμετρία
1 εξ -Εφαρμοσμένη Στατιστική
1 εξ -Θεμέλια των Μαθηματικών
1 εξ -Θεωρία Αριθμών
1 εξ -Θεωρία Δακτυλίων και Modules
1 εξ -Θεωρία Ομάδων
1 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων I
1 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
1 εξ -Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές
1 εξ -Θεωρία Συνόλων
1 εξ -Θεωρία Σωμάτων
1 εξ -Ιστορια των Μαθηματικών Ι
1 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
1 εξ -Λογική
1 εξ -Μαθηματικά Μοντέλα Κλασικής Φυσικής
1 εξ -Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
1 εξ -Μιγαδική Ανάλυση II
1 εξ -Μιγαδική Ανάλυση Ι
1 εξ -Παιδαγωγική του Σχολείου
1 εξ -Παραμετρική Στατιστική
1 εξ -Περιγραφική Στατιστική
1 εξ -Πραγματική Ανάλυση
1 εξ -Στοχαστικές Ανελίξεις I
1 εξ -Συναρτησιακή Ανάλυση
1 εξ -Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
1 εξ -Τοπολογία
1 εξ -Φυσική Ι

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •