Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) [251]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Κωδικός : 251
Ίδρυμα: ΠΑΚΡΗ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.math.uoc.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Άλγεβρα
[1] [ΒΥ] Ανάλυση I
[1] [ΒΥ] Ανάλυση II
[1] [ΒΥ] Ανάλυση Ι
[1] [ΒΥ] Ανάλυση πολλών Μεταβλητών
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός I
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός II
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός III
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
[1] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
[1] [ΒΥ] Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
[1] [ΒΥ] Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
[1] [ΒΥ] Γερμανικά II
[1] [ΒΥ] Γερμανικά Ι
[1] [ΒΥ] Γλώσσα Προγραμματισμού
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα Ι
[1] [ΒΥ] Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα ΙΙΙ
[1] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[1] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία
[1] [ΒΥ] Επίπεδο και Χώρος
[1] [ΒΥ] Ευκλείδια Γεωμετρία
[1] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Στατιστική
[1] [ΒΥ] Θεμέλια των Μαθηματικών
[1] [ΒΥ] Θεωρία Αριθμών
[1] [ΒΥ] Θεωρία Δακτυλίων και Modules
[1] [ΒΥ] Θεωρία Ομάδων
[1] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων I
[1] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
[1] [ΒΥ] Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές
[1] [ΒΥ] Θεωρία Συνόλων
[1] [ΒΥ] Θεωρία Σωμάτων
[1] [ΒΥ] Ιστορια των Μαθηματικών Ι
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
[1] [ΒΥ] Λογική
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Μοντέλα Κλασικής Φυσικής
[1] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
[1] [ΒΥ] Μιγαδική Ανάλυση II
[1] [ΒΥ] Μιγαδική Ανάλυση Ι
[1] [ΒΥ] Παιδαγωγική του Σχολείου
[1] [ΒΥ] Παραμετρική Στατιστική
[1] [ΒΥ] Περιγραφική Στατιστική
[1] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Στοχαστικές Ανελίξεις I
[1] [ΒΥ] Συναρτησιακή Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
[1] [ΒΥ] Τοπολογία
[1] [ΒΥ] Φυσική Ι
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 16240 420 155 0 5 0 εδώ Inf Math OS
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14735 680 125 0 4 0 εδώ Inf Math OS
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14725 585 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 13100 795 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.68 11391 294 247 0 4 0 εδώ Inf Math OS
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10800 -60 50 0 4 0 εδώ Inf Math OS
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10620 40 50 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2 9.50 9950 450 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9715 -180 60 0 4 0 εδώ Inf Math OS
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2 9.50 9670 225 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1387 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6570 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

…………………………………..

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

Careers in applied mathematics