ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ [158]

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ [158]

;

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=49
1 εξ -Διδακτικές προσεγγίσεις ψυχοκινητικής αγωγής
1 εξ -Διδακτική Μεθοδολογία Ι: Γενικές αρχές
1 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
1 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
1 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχολογία
1 εξ -Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη – Γραμματεία
2 εξ -Αισθητική αγωγή Ι: Γενικές αρχές
2 εξ -Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
2 εξ -Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ
2 εξ -Εξελικτική Ψυχλογία Ι
2 εξ -Θρησκευτική Παιδεία
2 εξ -Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης
2 εξ -Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
2 εξ -Κοινωνιολογία της Οικογένειας
2 εξ -Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ
2 εξ -Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία και μικρό παιδί.
2 εξ -Πληροφορική στην εκπαίδευση Ι
2 εξ -Προσχολική Παιδαγωγική
2 εξ -Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι
2 εξ -Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας
3 εξ -Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής
3 εξ -Ειδική διδακτική μεθοδολογία
3 εξ -Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με διαταραχές συγκέντρωσης της προσοχής και υπερκινητικότητα
3 εξ -Εικαστικά Ι
3 εξ -Εκπαιδευτική αξιολόγηση
3 εξ -Η Ιστορία στην προσχολική εκπαίδευση
3 εξ -Μεθοδολογία της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι
3 εξ -Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
3 εξ -Παιδαγωγική Ψυχολογία
3 εξ -Παιδική Λογοτεχνία
3 εξ -Στατιστική στην Εκπαίδευση ΙΙ
3 εξ -Φυσική αγωγή νηπίων Ι
4 εξ -Αξιολόγηση και μετρήσεις στην προσχολική εκπαίδευση
4 εξ -Διδακτικές Ασκήσεις Ια
4 εξ -Διδακτική μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση
4 εξ -Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση
4 εξ -Μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση
4 εξ -Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική
4 εξ -Σχολική Ψυχολογία
4 εξ -Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙ
5 εξ -Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα
5 εξ -Εικαστικά ΙΙΙ
6 εξ -Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙβ
6 εξ -Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙV
6 εξ -Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
6 εξ -Προφορικός και γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας
7 εξ -Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙα
8 εξ -Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙβ;

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!