ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [166]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 166
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ece.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Eισαγωγή στη Θεωρία λογοτεχνίας
[0] [ΒΥ] Αγωγή Υγείας
[0] [ΒΥ] Αναπαραστάσεις παιδικής ηλικίας: υποκειμενικότητα και εξουσία
[0] [ΒΥ] Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων: στο νηπιαγωγείο: διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου
[0] [ΒΥ] Αναπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
[4] [ΒΥ] Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης στις Μικρές Ηλικίες και Διδακτική Πράξη
[2] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Βασικές έννοιες και σύγχρονοι προβληματισμοί της Μουσικής Παιδαγωγικής
[0] [ΒΥ] Βιολογία
[4] [ΒΥ] Γαλλικά IV
[1] [ΒΥ] Γαλλικά Ι
[2] [ΒΥ] Γαλλικά ΙΙ
[0] [ΒΥ] Γενετική-Κληρονομικότητα
[4] [ΒΥ] Γερμανικά IV
[1] [ΒΥ] Γερμανικά Ι
[2] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙ
[3] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο
[0] [ΒΥ] Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης
[0] [ΒΥ] Διαπολιτισμική -Αντιρατσιστική εκπ/ση
[0] [ΒΥ] Δίγλωσση εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο
[0] [ΒΥ] Διδακτική της ιστορίας και μουσεία: παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση
[0] [ΒΥ] Διδακτική της Κεραμικής τέχνης
[0] [ΒΥ] Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική Εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
[0] [ΒΥ] Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική
[0] [ΒΥ] Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον
[0] [ΒΥ] Δραστηριότητες νηπιαγωγείου και αναλυτικό πρόγραμμα
[0] [ΒΥ] Εθνογραφικές μελέτες σε πρακτικές μαθηματικών και τεχνολογίας
[0] [ΒΥ] Ειδικά ζητήματα της ιστορίας της τέχνης
[0] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών
[2] [ΒΥ] Εικαστικές δημιουργίες
[0] [ΒΥ] Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες
[0] [ΒΥ] Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο: ζητήματα θεωρίας, κριτικής και αξιοποίησης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην ειδική αγωγή 
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στο γραμματισμό
[0] [ΒΥ] Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
[0] [ΒΥ] Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον: ερευνητικά θέματα
[0] [ΒΥ] Εμψύχωση της κούκλας στο χώρο του νηπιαγωγείου
[0] [ΒΥ] Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
[0] [ΒΥ] Επικοινωνιακές προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο
[0] [ΒΥ] Επιστημολογικές Προσεγγίσεις στη μεθοδολογία έρευνας
[0] [ΒΥ] Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής: βιωματική κατανόηση της διδακτικής μεθοδολογίας
[0] [ΒΥ] Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας
[0] [ΒΥ] Ετερότητα και αφήγηση
[0] [ΒΥ] Εφαρμογές Μεθοδολογίας Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις
[0] [ΒΥ] Εφαρμογές Μεθόδων Κλινικής Ψυχολογίας στο σχολείο.
[8] [ΒΥ] Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας
[8] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική
[0] [ΒΥ] Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο
[0] [ΒΥ] Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: διδακτικές εφαρμογές
[7] [ΒΥ] Η διαδικασία αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Η διαμόρφωση της προσωπικότητας
[3] [ΒΥ] Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
[0] [ΒΥ] Η λειτουργία της σύνθεσης στη δημιουργική μουσική παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές εφαρμογές
[0] [ΒΥ] Θέματα ανάπτυξης του παιδιού
[1] [ΒΥ] Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου
[2] [ΒΥ] Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Μάθησης και κατανόηση της παιδικής συμπεριφοράς
[0] [ΒΥ] Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον:διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας
[2] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙ
[3] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού
[0] [ΒΥ] Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική ηλικία
[0] [ΒΥ] Κλινική Ψυχολογία στο σχολείο: Προληπτικά/ψυχοθεραπευτικά προγράμματα
[8] [ΒΥ] Κοινωνικά Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής
[3] [ΒΥ] Κοινωνική ψυχολογία Ι
[0] [ΒΥ] Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα
[5] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
[0] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας
[0] [ΒΥ] Κούκλα:Κατασκευή για ενήλικες και παιδιά
[0] [ΒΥ] Λογοτεχνία και ιδεολογία
[0] [ΒΥ] Λογοτεχνία και φύλο
[0] [ΒΥ] Μάθηση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
[4] [ΒΥ] Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
[4] [ΒΥ] Μουσεία και εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία σε μουσεία τέχνης και πολιτισμού
[4] [ΒΥ] Μύηση Νηπίων σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών
[1] [ΒΥ] Νεότερη ελληνική ιστορία (1204-1830)
[0] [ΒΥ] Νεότερη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ος αιώνας)
[0] [ΒΥ] Νεότερη Ελληνική Ιστορία:κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις
[0] [ΒΥ] Ο Χώρος ως Πεδίο Αγωγής και Μάθησης
[0] [ΒΥ] Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία & μάθηση
[3] [ΒΥ] Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι
[0] [ΒΥ] Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ΙΙ
[5] [ΒΥ] Παιδαγωγική της ένταξης
[0] [ΒΥ] Παιδιά με ειδικές ανάγκες: διδασκαλία & μάθηση
[0] [ΒΥ] Παιδική ηλικία και αντικείμενα
[0] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Πολυγραμματισμοί στην προσχολική εκπαίδευση
[8] [ΒΥ] Πρακτική Άσκηση
[0] [ΒΥ] Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική του μουσικού αυτοσχεδιασμού
[0] [ΒΥ] Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές
[0] [ΒΥ] Σύγχρονα ρεύματα για τη μελέτη του φύλου
[0] [ΒΥ] Σύγχρονες εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής και νηπιαγωγείο
[0] [ΒΥ] Συμβουλευτική Ψυχολογία
[3] [ΒΥ] Συστηματική παρατήρηση της εκπ/κής διαδικασίας
[0] [ΒΥ] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού
[0] [ΒΥ] Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μουσειακούς χώρους και χώρους πολιτισμικής αναφοράς
[0] [ΒΥ] Σχεδιασμός οργάνωση & αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων
[0] [ΒΥ] Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού
[5] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Τα δικαιώματα του παιδιού
[0] [ΒΥ] Τέχνη και τεχνική της μυθοπλασίας/συγγραφής
[0] [ΒΥ] Φύλο, Ψηφιακή Τεχνολογία και Μαθηματικά στο Σώμα της Εκπαίδευσης
[0] [ΒΥ] Φυσική και κινητική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Ψηφιακά Μαθηματικά: Σχεδιασμός Μαθησιακής Δραστηριότητας και Παιχνίδι
[0] [ΒΥ] Ψηφιακά Μέσα: σχεδιασμός, δημιουργία, επεξεργασία και παραγωγή
[0] [ΒΥ] Ψυχολογία Παιδικού Σχεδίου
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 8.36 15250 575 119 0 4 0 εδώ Inf Math OS
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 8.36 14175 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1,2,3,4 8.36 12940 520 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1,2,3,4 8.36 12600 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1,2,3,4 10.45 12170 525 276 0 4 0 εδώ Inf Math
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1,2,3,4 10.45 11920 560 188 0 4 0 εδώ Inf Math OS
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1,2,3,4 10.45 11150 700 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 8.36 10925 600 238 0 4 0 εδώ Inf Math
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΑΙΓ 1,2,3,4 8.36 10300 450 320 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1911 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4950 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)