ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [166]

[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

;

Last updated on October 23rd, 2019 at 09:21 pm

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 15006 -344 130 0 4 0 Inf Math OS εδώ
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 14311 36 161 0 4 0 Inf Math εδώ
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1,2,3,4 12487 162 250 0 4 0 Inf Math εδώ
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,2,3,4 12176 76 154 0 4 0 Inf Math εδώ
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,2,3,4 11566 191 276 0 4 0 Inf Math εδώ
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1,2,3,4 10803 203 188 0 4 0 Inf Math OS εδώ
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1,2,3,4 10719 519 220 32 4 0 Inf Math OS εδώ
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 10339 414 238 28 4 0 Inf Math εδώ
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 1,2,3,4 9785 535 320 32 4 0 Inf Math εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1937 92 5 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=120
0 εξ -Eισαγωγή στη Θεωρία λογοτεχνίας
0 εξ -Αγωγή Υγείας
0 εξ -Αναπαραστάσεις παιδικής ηλικίας: υποκειμενικότητα και εξουσία
0 εξ -Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων: στο νηπιαγωγείο: διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου
0 εξ -Αναπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
0 εξ -Βιολογία
0 εξ -Γενετική-Κληρονομικότητα
0 εξ -Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο
0 εξ -Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης
0 εξ -Διαπολιτισμική -Αντιρατσιστική εκπ/ση
0 εξ -Δίγλωσση εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο
0 εξ -Διδακτική της ιστορίας και μουσεία: παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση
0 εξ -Διδακτική της Κεραμικής τέχνης
0 εξ -Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική Εκπαίδευση
0 εξ -Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική
0 εξ -Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον
0 εξ -Δραστηριότητες νηπιαγωγείου και αναλυτικό πρόγραμμα
0 εξ -Εθνογραφικές μελέτες σε πρακτικές μαθηματικών και τεχνολογίας
0 εξ -Ειδικά ζητήματα της ιστορίας της τέχνης
0 εξ -Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών
0 εξ -Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες
0 εξ -Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο: ζητήματα θεωρίας, κριτικής και αξιοποίησης
0 εξ -Εισαγωγή στην ειδική αγωγή 
0 εξ -Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
0 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
0 εξ -Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού
0 εξ -Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
0 εξ -Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον: ερευνητικά θέματα
0 εξ -Εμψύχωση της κούκλας στο χώρο του νηπιαγωγείου
0 εξ -Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
0 εξ -Επικοινωνιακές προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο
0 εξ -Επιστημολογικές Προσεγγίσεις στη μεθοδολογία έρευνας
0 εξ -Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής: βιωματική κατανόηση της διδακτικής μεθοδολογίας
0 εξ -Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας
0 εξ -Ετερότητα και αφήγηση
0 εξ -Εφαρμογές Μεθοδολογίας Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις
0 εξ -Εφαρμογές Μεθόδων Κλινικής Ψυχολογίας στο σχολείο.
0 εξ -Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο
0 εξ -Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: διδακτικές εφαρμογές
0 εξ -Η διαμόρφωση της προσωπικότητας
0 εξ -Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
0 εξ -Η λειτουργία της σύνθεσης στη δημιουργική μουσική παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές εφαρμογές
0 εξ -Θέματα ανάπτυξης του παιδιού
0 εξ -Θεωρίες Μάθησης και κατανόηση της παιδικής συμπεριφοράς
0 εξ -Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον:διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας
0 εξ -Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού
0 εξ -Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική ηλικία
0 εξ -Κλινική Ψυχολογία στο σχολείο: Προληπτικά/ψυχοθεραπευτικά προγράμματα
0 εξ -Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα
0 εξ -Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας
0 εξ -Κούκλα:Κατασκευή για ενήλικες και παιδιά
0 εξ -Λογοτεχνία και ιδεολογία
0 εξ -Λογοτεχνία και φύλο
0 εξ -Μάθηση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
0 εξ -Μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία σε μουσεία τέχνης και πολιτισμού
0 εξ -Νεότερη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ος αιώνας)
0 εξ -Νεότερη Ελληνική Ιστορία:κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις
0 εξ -Ο Χώρος ως Πεδίο Αγωγής και Μάθησης
0 εξ -Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία
0 εξ -Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία & μάθηση
0 εξ -Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ΙΙ
0 εξ -Παιδιά με ειδικές ανάγκες: διδασκαλία & μάθηση
0 εξ -Παιδική ηλικία και αντικείμενα
0 εξ -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
0 εξ -Πολυγραμματισμοί στην προσχολική εκπαίδευση
0 εξ -Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική του μουσικού αυτοσχεδιασμού
0 εξ -Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές
0 εξ -Σύγχρονα ρεύματα για τη μελέτη του φύλου
0 εξ -Σύγχρονες εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής και νηπιαγωγείο
0 εξ -Συμβουλευτική Ψυχολογία
0 εξ -Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού
0 εξ -Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μουσειακούς χώρους και χώρους πολιτισμικής αναφοράς
0 εξ -Σχεδιασμός οργάνωση & αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων
0 εξ -Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού
0 εξ -Τα δικαιώματα του παιδιού
0 εξ -Τέχνη και τεχνική της μυθοπλασίας/συγγραφής
0 εξ -Φύλο, Ψηφιακή Τεχνολογία και Μαθηματικά στο Σώμα της Εκπαίδευσης
0 εξ -Φυσική και κινητική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση
0 εξ -Ψηφιακά Μαθηματικά: Σχεδιασμός Μαθησιακής Δραστηριότητας και Παιχνίδι
0 εξ -Ψηφιακά Μέσα: σχεδιασμός, δημιουργία, επεξεργασία και παραγωγή
0 εξ -Ψυχολογία Παιδικού Σχεδίου
1 εξ -Βασικές έννοιες και σύγχρονοι προβληματισμοί της Μουσικής Παιδαγωγικής
1 εξ -Γαλλικά Ι
1 εξ -Γερμανικά Ι
1 εξ -Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχολογία
1 εξ -Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
1 εξ -Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου
1 εξ -Νεότερη ελληνική ιστορία (1204-1830)
2 εξ -Αναπτυξιακή Ψυχολογία
2 εξ -Γαλλικά ΙΙ
2 εξ -Γερμανικά ΙΙ
2 εξ -Εικαστικές δημιουργίες
2 εξ -Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες
2 εξ -Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
2 εξ -Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης
2 εξ -Ιταλικά ΙΙ
3 εξ -Γερμανικά ΙΙΙ
3 εξ -Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης
3 εξ -Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση
3 εξ -Ιταλικά ΙΙΙ
3 εξ -Κοινωνική ψυχολογία Ι
3 εξ -Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι
3 εξ -Συστηματική παρατήρηση της εκπ/κής διαδικασίας
4 εξ -Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης στις Μικρές Ηλικίες και Διδακτική Πράξη
4 εξ -Γαλλικά IV
4 εξ -Γερμανικά IV
4 εξ -Εισαγωγή στο γραμματισμό
4 εξ -Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
4 εξ -Μουσεία και εκπαίδευση
4 εξ -Μύηση Νηπίων σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών
5 εξ -Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
5 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
5 εξ -Παιδαγωγική της ένταξης
5 εξ -Σχολική Ψυχολογία
7 εξ -Η διαδικασία αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση
8 εξ -Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας
8 εξ -Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική
8 εξ -Κοινωνικά Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής
8 εξ -Πρακτική Άσκηση;

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com