Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Α/Α Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (ΒΟΛΟΣ) Πόλη ΕΤΗ
1 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλος 4
2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλος 4
3 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης Βόλος 4
4 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Βόλος 4
5 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών Βόλος 4 NEO
6 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Βόλος 4 NEO
7 Ψυχολογίας Βόλος 4 ΝΈΟ
Πολυτεχνική Σχολή (ΒΟΛΟΣ)
1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλος 5
2 Πολιτικών Μηχανικών Βόλος 5
3 Μηχανολόγων Μηχανικών Βόλος 5
4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 5
5 Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος 5
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΒΟΛΟΣ)
1 Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος 5
2 Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βόλος 5
3 Αγροτεχνολογίας Λάρισα 5 NEO
4 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Λάρισα 5 NEO
5 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσα 5 NEO
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΛΑΡΙΣΑ)
1 Οικονομικών Επιστημών Βόλος 4
2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λάρισα 4 NEO
3 Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 4 NEO
Σχολή Επιστημών Υγείας (ΛΑΡΙΣΑ)
1 Ιατρικής  (sep4u.gr) Λάρισα 6
2 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Λάρισα 4
3 Νοσηλευτικής Λάρισα 4 NEO
4 Κτηνιατρικής Καρδίτσα 5
5 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας  Καρδίτσα 4 NEO
6 Φυσικοθεραπείας  Λαμία 4 NEO
7 Λογοθεραπείας  Λαμία 4 NEO
Σχολή Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)
1 Συστημάτων Ενέργειας Λάρισα 4 NEO
2 Περιβάλλοντος Λάρισα 4 NEO
3 Ψηφιακών Συστημάτων Λάρισα 4 NEO
4 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Καρδίτσα 5 NEO
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ)
1 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρίκαλα 4
2 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Τρίκαλα 4 NEO
Σχολή Θετικών Επιστημών (ΛΑΜΙΑ)
1 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική Λαμία 4 ΜΕΤ
2 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λαμία 4
3 Φυσικής Λαμία 4 NEO
4 Μαθηματικών Λαμία 4 NEO

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εκτός από τα Τμήματα Ψυχολογίας με έδρα τον Βόλο, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με έδρα την Καρδίτσα και Λογοθεραπείας με έδρα τη Λαμία