Σχολές – Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

pdf fileΟδηγός Σπουδών

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

 

Πολυτεχνική Σχολή (έδρα Βόλος)

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

 

Σχολή Επιστημών Υγείας (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Τεχνολογίας (έδρα Λάρισα)

  • Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)
  • Περιβάλλοντος (Λάρισα)
  • Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
  • Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) 5 έτη)

 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (έδρα Τρίκαλα)

 

Σχολή Θετικών Επιστημών (έδρα Λαμία)