Σχολές – Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

pdf fileΟδηγός Σπουδών

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

 

Πολυτεχνική Σχολή (έδρα Βόλος)

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

 

Σχολή Επιστημών Υγείας (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Τεχνολογίας (έδρα Λάρισα)

  • Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)
  • Περιβάλλοντος (Λάρισα)
  • Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
  • Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) 5 έτη)

 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (έδρα Τρίκαλα)

 

Σχολή Θετικών Επιστημών (έδρα Λαμία)