“Ανοιχτές Θύρες” του Π.Θ. για Μαθητές

“Ανοιχτές Θύρες” του Π.Θ. για Μαθητές (20/02 – 24/02/2017)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει  τις «Ανοιχτές Θύρες» (Open Days), ένα πενθήμερο επισκέψεων μαθητών Λυκείων & Γυμνασίων με σκοπό  την άμεση επαφή των μαθητών με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις σπουδές σε όλα τα Τμήματά του. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στη διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στη μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών διαλέξεων ως προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Οδηγίες για τα σχολεία

Οι «Ανοιχτές Θύρες» θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 20/02/17 έως την Παρασκευή 24/02/17. Το ημερολόγιο πρόγραμμα (οι ημέρες υποδοχής) καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες υποδοχής) διαμορφώνεται αποκλειστικά από το κάθε Τμήμα. Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα (ημερολόγιο & ωρολόγιο) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο Fb του Π.Θ, την Τετάρτη 01/02/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής  τους* στο Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:pr@uth.gr

Τηλέφωνα  επικοινωνίας :2421074709 & 2421074604

Θα τηρηθεί σειρά χρονολογικής προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος συμμετοχής και παράλληλα σειρά φθίνουσας προτεραιότητας σύμφωνα με την τάξη φοίτησης (προηγείται η Γ’ και  Β’ Λυκείου).

*ΠΡΟΣΟΧΗ

Σ’ αυτή τη φάση τα ενδιαφερόμενα σχολεία πρέπει να δηλώσουν: α) την πιθανή ημερομηνία συμμετοχής β) τον αριθμό των επισκεπτών μαθητών γ) το/τα Ακαδημαϊκά Τμήματα που επιθυμούν να επισκεφθούν

Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα που συμμετέχουν στις Ανοιχτές Θύρες 2017, είναι τα εξής:

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Βόλος)

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Βόλος)

 • Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλοντος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Βόλος)

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τρίκαλα)

 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Λαμία)

 • Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική