Ανοιχτές Θύρες του Π.Θ. για μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων

Για μια ακόμη χρονιά, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει τις «Ανοιχτές Θύρες» (Open Days), ένα πενθήμερο επισκέψεων μαθητών Λυκείων & Γυμνασίων, με σκοπό  την άμεση επαφή των μαθητών με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις σπουδές στα Τμήματά του. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στη διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στη μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών διαλέξεων ως προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Ο χρόνος διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης είναι από τη Δευτέρα 04/03/19 έως την Παρασκευή 08/03/19, για όλες τις Σχολές, σε όλες τις πόλεις έδρες του Π.Θ. Το πρόγραμμα κάθε Τμήματος (χώροι και ωρολόγιο πρόγραμμα επίσκεψης, περιεχόμενο παρουσιάσεων – επιδείξεων κ.λ.π) διαμορφώνεται από ομάδα εργασίας η οποία συντονίζεται από τον υπεύθυνο εξωστρέφειας του Τμήματος. Τον κεντρικό συντονισμό για όλες τις σχολές έχει το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

Η πληροφορία για τη διεξαγωγή των «Ανοιχτών Θυρών» αναρτήθηκε στο site και στο Fb του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. Στο link της ανάρτησης των «Ανοιχτών Θυρών» (http://www.uth.gr/genannounce/4035-20180212-thires) παραθέτουμε σαφείς οδηγίες για τον τρόπο της δήλωσης συμμετοχής των σχολείων με όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αρχίσουν μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στο Fb των ημερών- ωρών διαθεσιμότητας του κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος του Π.Θ, ώστε τα σχολεία να επιλέξουν με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών τους. Η ανάρτηση των προγραμμάτων υποδοχής στο site (www.uth.gr) και στο Fb του Π.Θ. (https://www.facebook.com/uth.gr/ ) προβλέπεται να αρχίσει από την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019. Σ’ αυτή τη χρονική φάση τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (υψηλότερη προτεραιότητα έχουν οι τάξεις της Γ’ και Β’ Λυκείου και στη συνέχεια τα σχολεία που δήλωσαν νωρίτερα). Η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα σχολεία γίνεται διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων (pr@uth.gr).