«Ανοιχτές Πόρτες» στο ΕΜΠ

ΘΕΜΑ: Ανοιχτές Πόρτες 2016

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει το διήμερο εκδηλώσεων «Ανοιχτές Πόρτες» με σκοπό να παρουσιάσει τις εγκαταστάσεις της Σχολής καθώς και την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά της.
Το διήμερο «Ανοιχτές Πόρτες» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διήμερο πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα http://www.physics.ntua.gr/OPEN_DOORS_16/OD_16_form.php .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.physics.ntua.gr/OPEN_DOORS_16 .
Η μετακίνηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.