Μεταπτυχιακά του ΕΜΠ

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. σήμερα μπορούν να διακριθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

•  Την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ), κατά την οποία παράγεται από τον ΥΔ πρωτότυπο ερευνητικό έργο που προάγει την επιστήμη, χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων. Πρόκειται για την ιστορικά παλαιότερη και πιο διαδε­δομένη, ακόμα και σήμερα, κατηγορία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ίδρυμα.

• Τα οργανωμένα Προδιδακτορικά  Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μετά την παρακολούθηση ενός προγράμματος μαθημάτων και τη διεξαγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου το οποίο προάγει την επιστήμη.

•   Τα Διεπιστημονικά Διατμηματικά  Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), τα οποία οδηγούν σε απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουρ­γούν 19 τέτοια προγράμματα.

 


ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


 

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

2. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

3. Συστήματα Αυτοματισμού

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Συντονίζουσα Σχολή:  Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ:Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

5. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

6. Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα  (MBA)

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Τεχνολογίας Συστημάτων Παραγωγής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

7. Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών

 

8. Προστασία των Μνημείων

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

 

9. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Χημικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

 

10. Υπολογιστική Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

11. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

12. Γεωπληροφορική

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

13. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων ΄Εργων

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών

 

14. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Φυσικό ΕΚΠΑ,

Συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ).

 

15. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχον Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

16. Μαθηματική Προτυποποίηση σε σύγχρονες τεχνολογίες και στην οικονομία

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών

 

17. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχον Ερευνητικό Κέντρο: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

18. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών

 

19. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών

 


ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


1.      Π.Μ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2.      Π.Μ.Σ. Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

3.      Π.Μ.Σ. Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (με τέσσερις κατευθύνσεις α) Μαθηματικών β) Μηχανικής γ) Φυσικής δ) Φιλοσοφίας και Ιστορίας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών & Δικαίου

 


ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΕΜΠ


1. Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Συντονίζον Τμήμα: Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Συντονίζον Τμήμα: Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

3. Λογική και Θεωρία Αλγόριθμων και Υπολογισμού

Συντονίζον Τμήμα: Λογική και Θεωρία Αλγόριθμων και Υπολογισμού

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

4. Γλωσσική Τεχνολογία (Τεχνογλωσσία)

Συντονίζον Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΚΠΑ

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

5. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Συντονίζον Τμήμα: Χημείας ΕΚΠΑ

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Χημικών Μηχανικών

6. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Συντονίζον Τμήμα: Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Χημικών Μηχανικών

7. Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση του Περιβάλλοντος 

Συμμετέχει το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, το Πολυτεχνείο Πολιτικών Μηχανικών Βουκουρεστίου και το Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα