ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) [320]

[320][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

;

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 1985-86. Διανύοντας την τρίτη δεκαετία της λειτουργίας του, έχει απονείμει περισσότερα από 1465 πτυχία, 747 μεταπτυχιακά και 71 διδακτορικά διπλώματα.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπή

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές επιλογής μίας εκ των τριών* ακόλουθων κατευθύνσεων:
-Λογιστική – Χρηματοοικονομική
-Διοίκηση
-Τουρισμός*

(* Η κατεύθυνση “Τουρισμός” δεν θα προσφέρεται στους φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)
Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται άρρηκτα και με την ανάπτυξη των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (δ.π.μ.σ. Σ.Δ.Π.Τ.), που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, με ευθύνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α. (Π.Μ.Σ. Μ.Β.Α.) του Τ.Δ.Ε. που δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-02.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – EXECUTIVE MBA, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=84
0 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
0 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
0 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
0 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
0 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 εξ -ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
0 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
0 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
0 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
0 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
0 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
0 εξ -ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Β
0 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
0 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
0 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
0 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
0 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
0 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
0 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
0 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
0 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
0 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)
0 εξ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0 εξ -ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
0 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
0 εξ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
0 εξ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
0 εξ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
0 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
0 εξ -ΧΡΗΜΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
0 εξ -ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
0 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β
1 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β
2 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β
2 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α
2 εξ -ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ι
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
3 εξ -ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α
3 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
4 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α
5 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
5 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
6 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Περισσότερα: http://sep4u.gr/wpcode/

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές:

[313][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
[322][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
[316][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
[352][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
[320][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!