Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα) [324]

[324][ΑΕΙ][2,3] Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)


Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [I]
43[6]. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΙΙ]
44[3]. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» του τμήματος) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3 και 5 Επιστημονικό Πεδίο

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=65
1 εξ -ΑΡΧΙΤ/ΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1 εξ -ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α
1 εξ -ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 εξ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Α
3 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
3 εξ -ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΓΕΝΕΤΙΚΗ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
3 εξ -ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
4 εξ -ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
4 εξ -ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5 εξ -ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)
5 εξ -ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -ΠΕΨΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
5 εξ -ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
6 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΒΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
6 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
6 εξ -ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
6 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
6 εξ -ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
7 εξ -ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
7 εξ -ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
7 εξ -ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ.ΖΩΩΝ
7 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
7 εξ -ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
8 εξ -ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
8 εξ -ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
8 εξ -ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
9 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
9 εξ -ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ
9 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9 εξ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
9 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
9 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!