Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα) (356)

Last updated on May 19th, 2020 at 08:52 am

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1999 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Από το Νοέμβριο του 2013 ανήκει στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών.
Το Τμήμα προσφέρει ένα Προπτυχιακό και ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης, συνδυάζοντας τη θεωρητική προσέγγιση με τις εμπειρικές εφαρμογές και τις μελέτες περίπτωσης, εμπλουτίζεται με έρευνες πεδίου και συμπληρώνεται με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας e-class.
Η άρτια κτηριακή υποδομή, ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και η έντονη δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού διασφαλίζουν ένα ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον ανάλογο των διεθνών προτύπων.
Στόχος του Τμήματος είναι να επιτύχει μέσα από τη συνεχή, συνεπή και ποιοτική λειτουργία του, αφενός την εμπέδωση του αντικειμένου της Γεωγραφίας ως επιστημονικό πεδίο κομβικής σημασίας στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, και αφετέρου την ανάδειξη του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ως πρότυπο γεωγραφικής εκπαίδευσης και έρευνας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τις σύγχρονης κοινωνίας.

Προπτυχιακές Σπουδές
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας βασίζεται σε 5 γενικές εκπαιδευτικές αρχές:
· Ενιαία συγκρότηση του γνωστικού αντικειμένου της Γεωγραφίας
· Επικοινωνία και αλληλοσυμπλήρωση με άλλες επιστημονικές περιοχές.
· Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές/ριες και προώθηση εκπαιδευτικών μεθόδων που δίδουν βάρος στις ατομικές και ομαδικές εργασίες, καθώς και στην προσφορά μαθημάτων επιλογής.
· Έμφαση σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές μικρής και μεγάλης διάρκειας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργασίες τόσο πεδίου όσο και γραφείου.
· Αναγνώριση και αποδοχή του πλουραλισμού των ενδιαφερόντων και των μελλοντικών επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών προσανατολισμών στα πλαίσια του ευρύτατου αντικειμένου της γεωγραφίας.

Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται σε πέντε επιστημολογικούς πυλώνες: το χώρο, τον τόπο, το χρόνο, τη φύση και τις κοινωνικές σχέσεις, αναπτύσσεται δε στη βάση πέντε θεματικών περιοχών που προκύπτουν από το συγκερασμό των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την υπέρβαση των γνωστών στεγανών των εξειδικεύσεων. Οι πέντε θεματικές περιοχές που αναπτύσσονται παράλληλα, καθώς εντάσσονται και στα 4 έτη σπουδών, είναι οι εξής:
· Τεχνικές και Μεθοδολογικές Δεξιότητες που περιλαμβάνουν επί μέρους διδακτικές ενότητες, όπως π.χ. Μαθηματικά και Πληροφορική, Υπολογιστικές Μέθοδοι για Γεωγράφους, Διδακτική Γεωγραφίας, Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ), Φωτοερμηνεία / Τηλεπισκόπηση, Ξένες Γλώσσες.
· Φύση, Περιβάλλον, Κοινωνία με επί μέρους διδακτικές ενότητες τη Φυσική Γεωγραφία, τις Φυσικές Καταστροφές, τη Γεωμορφολογία, την Ωκεανογραφία, την Κλιματολογία, την Οικολογία, την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
· Χώροι και Κοινωνίες: Πόλη, Ύπαιθρος, Περιφέρειες, με επί μέρους διδακτικές ενότητες την Ιστορία της Γεωγραφίας, την Ιστορική και Οικονομική Γεωγραφία των Νεώτερων Χρόνων, την Ιστορία των Τεχνικών, την Οικονομική Γεωγραφία, οικονομική του χώρου , την Αστική και Κοινωνική Γεωγραφία, την Πολιτική Γεωγραφία, την Πολιτισμική Γεωγραφία τις Αναπαραστάσεις του χώρου-τόπου, την Πληθυσμιακή Γεωγραφία, την Κοινωνική Δημογραφία, τις Μεταναστεύσεις, τις Αγορές Εργασίας, τις Τεχνικές Υποδομές, τις Τεχνολογίες, τις Καινοτομίες.
· Τόποι, Περιοχές, Περιφέρειες / Πολιτισμοί του Κόσμου που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο-Νότια Ευρώπη, την Αφρική, τη Νησιωτική Γεωγραφία και τις Ακτές, την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική.
· Προγραμματισμός και Διαχείριση του Χώρου με επιμέρους γνωστικά πεδία της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας όπως η Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Τοπική Ανάπτυξη, οι Χρήσεις Γης, η Διαχείριση Περιβάλλοντος, οι Πολεοδομικές και Χωροταξικές εφαρμογές, το Θεσμικό Πλαίσιο, τα συστήματα διακυβέρνησης με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση κ.α.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!