Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα τμήματα του Παν. Πειραιώς

> Οδηγός για το Πανεπιστήμιο Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών > Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης > Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων > Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας > Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας > Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής > Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής > Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών > Τμήμα Πληροφορικής > Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Read more

Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 > Οδηγός για το Πανεπιστήμιο Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών > Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων > Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης > Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας > Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας > Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής > Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής > Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας > Τμήμα Πληροφορικής > Τμήμα […]

Read more