Αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2014

Σύμφωνα με Υ.Α.Αριθμ. Φ.253/77727/Β6/2014
1. Στο εδάφιο V «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,
2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προστίθεται η κατεύθυνση προχωρημένου
εξαμήνου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και έτσι γίνεται ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ).
2. Στο εδάφιο IV «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, τα Τμήματα της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

3. Στα εδάφια Ι «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και V «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, στα Τμήματα των ΤΕΙ προστίθεται το Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με έδρα το Αργοστόλι

Δηλαδή έχουμε :1]Μια νέα κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 2]Διόρθωση ονομάτων των τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
3] νέο τμήμα στο 1ο Πεδίο.

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.