Απίστευτο: Δεν λειτουργεί η κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων!!!

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Απίστευτο στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  Δεν λειτουργεί η κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων!!! Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν λειτουργεί το τμήμα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό! Λειτουργεί ΜΟΝΟ η κατεύθυνση Μάρκετινγκ