10 μύθοι που αφορούν την επιλογή καριέρας

Πρώτος μύθος:Η επιλογή καριέρας είναι απλή διαδικασία. Συγκεκριμένα, η επιλογή καριέρας είναι μια συμμετοχική διαδικασία η οποία χρειάζεται χρόνο και σχεδιασμό. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι πολλά και όλα
περιστρέφονται γύρω από την αυτογνωσία.
Δεύτερος μύθος: Ο Σύμβουλος ΣΕΠ  μπορεί να μου πει τι επάγγελμα να ακολουθήσω.Ο Σύμβουλος ΣΕΠ, άλλοι
εκπαιδευτικοί ή άλλοι επαγγελματίες δεν μπορούν να υποδείξουν στον συμβουλευόμενο τι καριέρα να ακολουθήσει και τι
του ταιριάζει περισσότερο. Ο Σύμβουλος ΣΕΠ μπορεί να παρέχει συμβουλευτική στήριξη και να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να αναπτύξει την αυτογνωσία του και να ισχυροποιήσει την απόφασή του.
Τρίτος μύθος:Δεν μπορώ να ζω από τα χόμπι μου.Όταν επιλεγεί μια καριέρα είναι λογικό αυτή να συνδέεται με
αυτά που απολαμβάνει ο μαθητής να κάνει κατά τον ελεύθερό του χρόνο. Επιπρόσθετα οι δεξιότητες που αποκτά ο μαθητής
μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες βοηθούν στη μετέπειτα εξέλιξή του.
Τέταρτος μύθος:Πρέπει να επιλέξω καριέρα μέσα από λίστες που δημοσιεύονται κατά καιρούς και υπόσχονται καλές προοπτικές, κ.ά.Οι διάφορες εκθέσεις ή και δημοσιεύματα στον τύπο, ακόμη και βιβλία τα οποία εκδίδονται
από «ειδικούς» κάνουν προβλέψεις για τα «επαγγέλματα του μέλλοντος». Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στην ανάγνωση αυτών
των δημοσιευμάτων, τουναντίον προσφέρουν μια καλή πληροφόρηση. Αν και οι προβλέψεις βασίζονται σε έγκυρα δεδομένα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτά αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Σε πολλές περιπτώσεις οι ανάγκες της μιας
χρονιάς την επόμενη μεταβάλλονται ή και μηδενίζονται. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα,
οι αξίες και οι δεξιότητες κατά την επιλογή της καριέρας. Μια σπουδή ή ένα επάγγελμα μπορεί να είναι συμβατά ή και να
ταυτίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ατόμων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα γνωρίσματα ταιριάζουν
σε κάθε συμβουλευόμενο.
Πέμπτος μύθος:Βγάζοντας πολλά λεφτά θα γίνω πιο χαρούμενος.Αν και η σημασία της εργασίας είναι και
βιοποριστική, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή καριέρας. Πολλές έρευνες
δείχνουν ότι οι υψηλές αμοιβές δεν οδηγούν σε αυξημένο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης. Για αρκετούς ανθρώπους το
να απολαμβάνουν την εργασία τους είναι πιο σημαντικό από αρκετούς άλλους παράγοντες.
Έκτος μύθος:Όταν επιλέξω μια καριέρα θα είναι για μια ζωή.Αυτό δεν ισχύει πλέον και αν κάποιος δεν είναι
ικανοποιημένος από την εργασία του μπορεί να την αλλάξει. Όλο και περισσότερος κόσμος αλλάζει εργασία και σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΕ ο μέσος όρος αυτών των αλλαγών στην εργασία, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ατόμου, είναι επτά ή και έως δέκα σύμφωνα με άλλες έρευνες.
Έβδομος μύθος:Αν αλλάξω καριέρα οι δεξιότητές μου θα πάνε χαμένες.Οι δεξιότητες που αποκτώνται όχι μόνο
δεν χάνονται, αλλά προσθέτουν αξία στα προσόντα του συμβουλευόμενου, ανεξαρτήτως της αλλαγής καριέρας που επιδιώκει. Μπορεί να μην τις χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο, αλλά σίγουρα δεν θα τις εγκαταλείψει.
Όγδοος μύθος:Αν ένας φίλος, συγγενής, θείος ή γείτονας είναι ευχαριστημένος στον τομέα του θα είμαι και
εγώ.Ο κάθε ένας από εμάς είναι διαφορετικός και αυτό που δουλεύει για τον ένα μπορεί να μη δουλεύει για τον άλλο. Έστω
και αν έχει ο συμβουλευόμενος πολλά κοινά με ένα άλλο άτομο, αυτό δεν σημαίνει ότι και επαγγελματικά θα υπάρχει ταύτιση
ικανοποίησης. Αν κάποιο γνώριμο άτομο του συμβουλευομένου έχει μια καριέρα που τον ενδιαφέρει, ο συμβουλευόμενος
απλά οφείλει να το ερευνήσει προτού αποφασίσει.
Ένατος μύθος:Το μόνο που έχω να κάνω είναι να διαλέξω ένα επάγγελμα… τα υπόλοιπα θα έρθουν από
μόνα τους.Η επιλογή καριέρας είναι μια σπουδαία αρχή, υπάρχουν όμως αρκετά τα οποία πρέπει να γίνουν μετά από αυτό.
Ένα επαγγελματικό σχέδιο δράσης, ένας οδηγός ο οποίος επιτρέπει στον συμβουλευόμενο να επιλέξει μια καριέρα, είναι
απαραίτητος για να μπορέσει αυτός να αναπτυχθεί περισσότερο και να εργοδοτηθεί σε ένα επάγγελμα της αρεσκείας του,
επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους του.
Δέκατος μύθος:Πολύ λίγα μπορώ να μάθω για ένα επάγγελμα χωρίς να εργαστώ σε αυτό τον τομέα.Σίγουρα η εμπειρία από την εργοδότηση σε αυτό τον τομέα είναι χρήσιμη, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εξερευνήσει
κάποιος ένα επάγγελμα. Μπορεί να διαβάσει γι’ αυτό, να μιλήσει με επαγγελματίες του κλάδου, να κάνει την πρακτική του
εκεί, κυρίως με εθελοντική εργασία ή και κατά τη σχολική εβδομάδα εργασίας. Επιπρόσθετα, μπορεί να πάρει συνέντευξη
από επαγγελματίες του χώρου.
*Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από πληροφοριακό οδηγό του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου

Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ /ΚΕΣΥΠ Λαμίας