Αυτοπεποίθηση

Η αυτοπεποίθηση, η αυτογνωσία, η αυτοεικόνα, η αυτοεκτίμηση είναι λέξεις οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Δηλώνουν τη γνώση του εαυτού μας και την εκτίμηση γι’ αυτό που είμαστε.
Το άτομο που έχει αυτοπεποίθηση αποδέχεται και εκτιμά τον εαυτό του όπως είναι, έχει δηλαδή θετική αυτοεικόνα, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, έχουν δηλαδή αρνητική αυτοεικόνα, πιστεύουν ότι δεν αξίζουν, αμφισβητούν συνέχεια τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους και νιώθουν ανεπαρκείς, άρα και δυστυχισμένοι. Με άλλα λόγια, όσο πιο πολύ πιστεύουμε στον εαυτό μας τόσο πιο πολύ ικανοποιημένοι είμαστε από τη ζωή μας.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η αυτοπεποίθηση σχετίζεται με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στη ζωή μας, όπως την επιλογή επαγγέλματος, μια επιλογή η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες του ατόμου. Οι έφηβοι, οι οποίοι έχουν θετική αυτοεικόνα, τείνουν να είναι πιο ξεκάθαροι όσον αφορά το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν και είναι πολύ πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την πραγματοποίηση των στόχων τους, σε αντίθεση με τους εφήβους που έχουν αρνητική αυτοεικόνα. Επιπρόσθετα, τα άτομα που δεν έχουν αυτοπεποίθηση οδηγούνται πολλές φορές στην επιλογή επαγγέλματος για λάθος λόγους και όχι για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες.
Η αυτοπεποίθηση είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο αναπτύσσεται με τα χρόνια ανάλογα με τις εμπειρίες που αποκτούμε. Οι διάφορες επιτυχίες που βιώνουμε (στο σχολείο, στο σπίτι, στην παρέα) αυξάνουν την αυτοπεποίθησή μας, ενώ οι αποτυχίες τη μειώνουν. Στο χέρι μας είναι, βάζοντας σταδιακούς στόχους και πετυχαίνοντάς τους, να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε μια ισορροπημένη και υγιή ζωή, νιώθοντας ικανοί να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, είτε αυτοί αφορούν την προσωπική μας ευτυχία είτε την επαγγελματική.

Πηγή: Βιβλίο ΣΕΠ Γ γυμνασίου Κύπρου

Τελαυταία τροποποίηση 15 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 17 Δεκεμβρίου, 2019