4 στις 5 θέσεις εργασίας θα έχουν σχέση με επαγγέλματα ψηλής εξειδίκευσης

Οι προβλέψεις επισημαίνουν μείωση των εν γένει χειρωνακτικών καθηκόντων και αύξηση των διανοητικών και κοινωνικών καθηκόντων.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δεξιότητες επικοινωνίας, η επιχειρηματικότητα και άλλες ικανότητες σε τομείς όπως οι πωλήσεις/πειθώ και η εξυπηρέτηση/ διαθεσιμότητα/φροντίδα.
Οι προβλέψεις δείχνουν επίσης μια συνεχιζόμενη και σημαντική αύξηση της ζήτησης για δεξιότητες ΤΠΕ, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης της καινοτομίας στην εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών αναμένεται να επιταχυνθεί περισσότερο κατά τις προσεχείς δεκαετίες.