Οι δεξιότητες που θέλουν οι εργοδότες

Το Cedefop ανέλυσε πάνω από 70 εκατομμύρια διαδικτυακές αγγελίες εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις γλώσσες. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε δείχνουν ποιες θέσεις εργασίας προσφέρουν οι εργοδότες και ποιες δεξιότητες έχουν ζήτηση σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Τη μεγαλύτερη ζήτηση σε όλους τους τομείς εμφανίζει η προσαρμογή στην αλλαγή. Το ομαδικό πνεύμα, η χρήση υπολογιστή, η γνώση αγγλικών και η παροχή υποστήριξης στους πελάτες έχουν επίσης υψηλή ζήτηση. Οι εγκάρσιες δεξιότητες αντιστοιχούν στο ένα τρίτο των δεξιοτήτων που αναφέρονται στις προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων εργασίας. Λιγότερες από τις μισές αφορούν τεχνικές δεξιότητες, ενώ το ένα τέταρτο αφορά ψηφιακές δεξιότητες.