Οι σχολές ανά πεδίο και οι επαγγελματικές προοπτικές ανά σχολή.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 14 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Η εργασία αυτή έγινε από το ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου το οποίο και ευχαριστώ!

ypomnima.pdf

1o_ep.pdf

2o_ep.pdf

3o_ep.pdf

4o_ep.pdf

5o_ep.pdf