Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανάμεσα 800 καλύτερα πανεπιστημία του κόσμου

Σε εκδήλωση που οργανώθηκε την περασμένη Τρίτη στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης από τις πρυτανικές αρχές του ΟΠΑ ο πρύτανης του ΟΠΑ καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος είπε μεταξύ άλλων:” η συστηματική κατάταξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ανώτερο 4% μεταξύ των 20.000 πανεπιστημίων ανά τον κόσμο, η πρόσφατη κατάταξή του ως Top Business School στην 123 θέση ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα Business Schools του κόσμου, λαμβάνοντας 4 αστέρια διάκρισης, η Ευρωπαϊκή Διάκριση Αριστείας που έλαβε πριν από δυο χρόνια για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών του υπηρεσιών, αλλά και οι διακρίσεις όσων από τους αποφοίτους του συνεχίζουν τις σπουδές τους στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καταδεικνύουν ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα σύγχρονο, διεθνώς ανταγωνιστικό κύτταρο επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης.”