Προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

Προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και για την απαγκίστρωση από την φροντιστηριακή εξάρτηση του εξεταστικού μας συστήματος
28-09-2014 Παλαιότητα 5 hrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Επιστολή της ΕΠΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και για την απαγκίστρωση από την φροντιστηριακή εξάρτηση του εξεταστικού μας συστήματος


ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

 • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
 • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΟΛΜΕ
 • Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.
 • Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και για την απαγκίστρωση από την φροντιστηριακή εξάρτηση του εξεταστικού μας συστήματος»

Αθήνα, 29-09-2014

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

στις 22/9/2014 η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος σας απέστειλε το έγγραφο με θέμα «Αναγκαιότητα και όχι επιλογή τα μαθήματα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις της Β/θμιας εκπαίδευσης και η αποκατάσταση του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα» (http://tinyurl.com/nf2eg3h), το οποίο επισυνάπτουμε και στο παρόν έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό σας ενημερώναμε για τις προτάσεις μας που αφορούσαν τις απαραίτητες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ώστε:

 1. Να υπάρχει μάθημα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας τουλάχιστον 2 ωρών/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.
 2. Επιπλέον του μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας στην Γ’ τάξη, να υπάρχει Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής για όλους τους υποψηφίους του Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, για το οποίο να προβλέπονται ανάλογες ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα όπως και για τα άλλα μαθήματα προσανατολισμού (Νεολ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία) για την κάλυψη της ύλης. Το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής θα πρέπει:
 • Να έχει ως βασικό κορμό την Αλγοριθμική, τις Δομές Δεδομένων και τον Προγραμματισμό.
 • Να έχει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και να χρησιμοποιεί μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού ως μέσο κωδικοποίησης των αλγορίθμων. Το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό να αποτελεί το τεχνικό πλαίσιο για την εργαστηριακή άσκηση των μαθητών.

Μαζί με τις προτάσεις υπήρχε αναλυτική τεκμηρίωση που περιελάμβανε τις ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων επιστημόνων, τις σύγχρονες τάσεις στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά (εθνικά και διεθνή) συστήματα, την σημασία της παρουσίας μίας αναβαθμισμένης Πληροφορικής Παιδείας καθώς και ενδεικτική μελέτη των οδηγών σπουδών των τμημάτων του 2ου (Θετικών Επιστημών) και 4ου (Τεχνολογικών Επιστημών) του μηχανογραφικού δελτίου 2014.

Στο διάστημα που μεσολάβησε είδαμε ένα σύνολο δηλώσεων από το Υπουργείο οι οποίες αναφέρονταν ακόμα και σε συγκεκριμένα νούμερα τμημάτων που πρέπει να έχουν ως εξεταζόμενο αντίστοιχα τη Χημεία ή την Πληροφορική και τα οποία δεν συνοδεύονταν από καμία μελέτη που να τα τεκμηρίωνει.

Επίσης είδαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ένα σύνολο από κείμενα διαφόρων Ενώσεων αλλά και Ιδιωτών (πολλοί από τους οποίους αυτοαποκαλούνταν και ερευνητές) που παρουσίαζαν διάφορα «συμπεράσματά» τους. Δυστυχώς όμως, κατά τη συνηθισμένη πρακτική της ελληνικής πραγματικότητας, σε κανένα από αυτά δεν γινόταν συγκεκριμένη τεκμηρίωση των απόψεων αλλά μόνο διαπιστώσεις και συμπεράσματα των συγγραφέων, πολύ μακριά από την πραγματικότητα, που παραπλανούν το κοινό και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Επειδή θεωρούμε ότι παίζεται, σε βάρος της Ελληνικής Δημόσια Παρεχόμενης Παιδείας, ένα παιχνίδι συμφερόντων, που προσπαθούν να χειραγωγήσουν την Ελληνική κοινή γνώμη αλλά και να παραπληροφορήσουν το Υπουργείο, νιώθουμε την υποχρέωση να θέσουμε τα ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση και να ενημερώσουμε με ευθύνη τόσο εσάς ως πολιτικά προϊστάμενου του Υπουργείου παιδείας, ο οποίος θα φέρετε ακέραια την ευθύνη της τελικής επιλογής, αλλά και το σύνολο της Ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος θεωρεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, ως απολύτως απαραίτητα την παρουσία ενός μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας 2ωρών/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου καθώς και την εισαγωγή μαθήματος Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο στο Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες μαζί με τα 4 ήδη εξεταζόμενα μαθήματα, και απαντάει σε όσους προσπαθούν να παραπληροφορήσουν, να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις και να οδηγήσουν στα κατά τα συμφέροντά τους αποτελέσματα, ως εξής:

 1. Όλες οι επιστήμες πρέπει να έχουν τη θέση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μαθήματα γενικής παιδείας τα οποία θα δώσουν στους μαθητές βασικές γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες στο σύγχρονο κόσμο. Παράλληλα θα τους επιτρέψουν να διερευνήσουν τις κλίσεις και επιθυμίες τους όσον αφορά την επιστημονική και επαγγελματική τους επιλογή και σταδιοδρομία. Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών για τις γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για όλους τους υποψήφιους φοιτητές και η επιλογή τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζεται η εισαγωγή σε αυτές μαθητών που θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Η «πολεμική» και ο «ανταγωνισμός» μεταξύ των επιστημών της Πληροφορικής και της Χημείας που παρουσιάζεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο το τελευταίο διάστημα παίρνοντας αφορμή από άστοχες ανακοινώσεις και ενέργειες κάποιων επιστημονικών ενώσεων, δεν έχει βάση. Δεν έχει καμία χρησιμότητα για τον υποψήφιο σπουδαστή και για τις ίδιες τις σχολές και τα τμήματα των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης και αντιπαραβολής επιχειρημάτων σχετικά με τον καθορισμό των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
 2. Σε όσους αναφέρουν ότι πρέπει να βγει το μάθημα της Χημείας από εξεταζόμενο και να εισαχθεί το μάθημα της Πληροφορικής ή το αντίστροφο, ή να εξετάζεται η Πληροφορική ως Ειδικό Μάθημα, απαντούμε ότι υπάρχει και η επιλογή της προσθήκης μαθήματος. Θεωρούμε ότι οι μαθητές του Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες πρέπει να εξετάζονται και στη Χημεία και στην Πληροφορική και το κάθε ένα από τα 5 εξεταζόμενα μαθήματα πρέπει να έχει ανάλογες ώρες για την κάλυψη της ύλης χωρίς το άθροισμά τους να υπερβαίνει το τρέχον σύνολο. Με τον τρόπο αυτό και οι μαθητές δεν θα επιβαρύνονται, αφού οι ώρες συνολικά θα είναι οι ίδιες, και θα εξετάζονται στα μαθήματα που πρέπει για να εισαχθούν στα τμήματα των Θετικών και Τεχνολογικών σχολών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, όπως είχαμε ήδη ενημερώσει από τις 02/09/2014 με το έγγραφο με τίτλο«Κοινωνική και Επιστημονική απαίτηση για άμεση αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας στο Λύκειο»(http://tinyurl.com/m7z8qqf), ότι ακόμα και στις δέσμες πολλά από τα τότε εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία ταυτίζονται με τα σημερινά, διδάσκονταν αρκετά λιγότερες ώρες/εβδομάδα από ότι καθορίζεται στο νόμο 4186.
 3. Σε όσους αναφέρουν ότι υπάρχουν 100 τμήματα που έχουν μαθήματα Χημείας και μόνο 40 Πληροφορικής τους απαντάμε ότι με βάση την ενδεικτική μελέτη που έκανε η Ε.Π.Ε. (και η οποία επισυνάπτεται) τουλάχιστον τα μισά (στη μελέτη παρουσιάζονται ενδεικτικά 125 τμήματα) από τα 255 του 2ου (Θετικών Επιστημών) και 4ου πεδίου (Τεχνολογικών Επιστημών) έχουν μαθήματα Πληροφορικής-Προγραμματισμού στο βασικό πρόγραμμα σπουδών τους. Αλήθεια γιατί δεν παρουσιάζεται από κάποιους μία ανάλογη ενδεικτική μελέτη που να φαίνονται τα τμήματα που έχουν στο βασικό τους πρόγραμμα σπουδών Χημεία; Μήπως αυτοί που μιλάνε για 100 και πλέον τμήματα που έχουν στο βασικό πρόγραμμα σπουδών τους Χημεία αθροίζουν και τα τμήματα του 3ου πεδίου; Όμως το 3ο πεδίο ανήκει στο Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας το οποίο έχει ξεχωριστά εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία ήδη εξετάζεται η Χημεία (μαζί με την Βιολογία, τη Φυσική και την Νεοελληνική Γλώσσα). Αυτό όμως είναι παραπλανητικό και θα ήταν σαν να αθροίζαμε στα τμήματα με μαθήματα Πληροφορικής, τα τμήματα του 5ου πεδίου (Οικονομίας και Διοίκησης) στα οποία περιλαμβάνονται δεκάδες τμήματα που έχουν μαθήματα Πληροφορικής-Προγραμματισμού αλλά που υπάγονται στο Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές.
 4. Σε όσους αναφέρουν ότι αυτό γίνεται για λόγους φροντιστηρίων-ιδιαιτέρων τους απαντάμε ότι δεν σκέφτονται όλοι οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον τρόπο και ότι υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί που αγαπάνε περισσότερο τους μαθητές τους από τα χρήματα. Όμως είναι απολύτως απαράδεκτο να καθορίζεται η σκοπιμότητα εξέτασης ενός μαθήματος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με κριτήριο τη φροντιστηριακή πελατεία και πως αυτή θα διαμορφωθεί με την μία ή την άλλη επιλογή. Η επιλογή για το αν ένα μάθημα θα εξετάζεται ή όχι θα πρέπει να βασίζεται σε καθαρά εκπαιδευτικά (επιστημονικά και παιδαγωγικά) κριτήρια. Γι’ αυτό η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος έχει αναλυτική τεκμηρίωση των προτάσεών της, στην οποία κανένας από τους συγγραφείς των εν λόγω δημοσιευμάτων δεν έχει θέσει ουσιαστική διαφωνία αλλά οι περισσότεροι θέτουν άλλα ζητήματα με σκοπό να αποπροσανατολίσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Επειδή όμως, στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, θεωρούμε ότι όλοι μας, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουμε μερίδιο ευθύνης για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, και την οποία συνδιαμορφώνουμε με τις ενέργειες και την στάση μας, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, για την καταπολέμηση του φροντιστηριακού χαρακτήρα που έχουν λάβει οι εισαγωγικές εξετάσεις στη χώρα μας. Καλούμε τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα:
 • Στον ορισμό ως μέγιστου αριθμού μαθητών των τμημάτων κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου τους 12 μαθητές ανά τμήμα.
 • Στον ορισμό της κατάλληλης διδακτικής ύλης, ανά μάθημα κατεύθυνσης, ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη διδασκαλία της στο χρόνο που αντιστοιχεί στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε πανελληνίως εξεταζόμενου μαθήματος.
 • Στην αναβάθμιση των εργαστηρίων, για όσα μαθήματα έχουν εργαστηριακό μέρος, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαστήρια μέσα στα οποία θα βιώσουν την δημιουργική διάσταση των επιστημών που απαιτεί η ουσιαστική παιδεία σε αντίθεση με την παιδεία της αποστήθισης και των φροντιστηρίων. Όλα τα εργαστήρια της Πληροφορικής θα πρέπει να λειτουργούν με λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Θέτουμε τις προτάσεις μας σε διάλογο με όλη την Επιστημονική και Εκπαιδευτική κοινότητα, που επιθυμεί να καταπολεμήσει τα όποια συμφέροντα επιβουλεύονται την δημόσια παρεχόμενη εκπαίδευση και έχουν διαμορφώσει τον φροντιστηριακό χαρακτήρα του εξεταστικού μας συστήματος. Επιπλέον αναμένουμε τις απόψεις και τις προτάσεις όλων των ενώσεων ώστε ο διάλογος που θα ανοίξει να είναι ουσιαστικός, εποικοδομητικός, χωρίς συντεχνιακές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει τις πρωτοβουλίες σας και είναι στην διάθεση σας για να στηρίξει ενεργά οποιαδήποτε πρόταση-δράση που θα είναι προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της Δημόσια Παρεχόμενης Παιδείας γενικότερα και της Πληροφορικής Παιδείας ειδικότερα.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Επισυναπτόμενα:

 1. Έγγραφο με θέμα «Αναγκαιότητα και όχι επιλογή τα μαθήματα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις της Β/θμιας εκπαίδευσης και η αποκατάσταση του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα» που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας στις 22/9/2014 (http://tinyurl.com/nf2eg3h).
 2. Πίνακας Τμημάτων Μηχανογραφικού Δελτίου 2014, 2ου και 4ου πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) με σημείωση για το ποια είναι τμήματα Πληροφορικής και ποια έχουν μαθήματα Πληροφορικής (Προγραμματισμού και όχι απλώς Τ.Π.Ε) (http://tinyurl.com/nf2eg3h).

1)epistynaptomeno-1_-_ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ_ΚΑΙ_ΟΧΙ_ΕΠΙΛΟΓΗ_ΤΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.pdf

2)episynaptomeno_2_-_Πίνακας_Μηχανογραφικού_Δελτίου_2_και_4_πεδίου_2014.pdf

3)protaseis_gia_to_eksetazomeno_mathima_pliroforikis.pdf

πηγή