Τι πρέπει να γνωρίζω για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Στις ΑΕΝ μπορείς να περάσεις:
1]Με την επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 60% των θέσεων.
2]Χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 40% των θέσεων.
3]και με τους δύο παραπάνω τρόπους. Όσοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μπορούν να διεκδικήσουν ταυτόχρονα το 100% των θέσεων.

Τα συνολικά μόρια για όσους δεν συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προκύπτουν από
– από τον Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος ο οποίος εκφράζεται και καταχωρείται σε μορφή χιλιάδων .(π.χ 15=>1500)
– από το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας Αγγλικής Γλώσσας (ΚΑΛΗ>2.000, ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ>2.200, ΑΡΙΣΤΗ> 2.500) και
-από Θαλάσσια Υπηρεσία 1.200 έως 5.400 (2μηνη έως 9μηνη).

ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΟΥ ,2. ΗΠΕΙΡΟΥ , 3. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 4. ΚΡΗΤΗΣ, 5. ΚΥΜΗΣ, 6. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, 8. ΣΥΡΟΥ, 9. ΥΔΡΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 2. ΚΡΗΤΗΣ, 3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 4. ΧΙΟΥ

Διάρκεια εκπαίδευσης
Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (06) έξι διδακτικά εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο ) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαμβάνονται μεταξύ των Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα.

Φοίτηση στις ΑΕΝ
Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν.
Όλες οι ΑΕΝ είναι εξωτερικής φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα ενδιαίτησης σε όλες τις ΑΕΝ εκτός των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας.

Comments are closed.