Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μήπως σκέφτεστε να γίνετε γεωγράφοι; Να μελετήσετε τους πληθυσμούς της γης, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιομορφίες και τις διαφορές τους; Το κλίμα, τις αλλαγές του, τις επιδράσεις του στην ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα; Την καταστροφή των φυσικών πόρων, την ερημοποίηση, τις φυσικές καταστροφές, και τρόπους διαχείρισης αυτών των προβλημάτων; Να μυηθείτε στην ανάλυση της γένεσης και εξέλιξης των πόλεων, των λειτουργιών τους, και το σχεδιασμό τους; Να ασχοληθείτε με τα προβλήματα της υπαίθρου, του τουρισμού, των περιφερειών και τους τρόπους που αντιμετωπίζονται; Να αναλύσετε το τοπίο τους; Σας ενδιαφέρει η μελέτη της ανάπτυξης στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, της μετανάστευσης, της φτώχειας, της ανεργίας, και του κοινωνικού αποκλεισμού; Σας τραβά η μελέτη της γεωπολιτικής και της παγκοσμιοποίησης; Σκεφτήκατε την πρόκληση να μάθετε σύγχρονες μεθόδους πληροφορικής και δορυφορικής τεχνολογίας για να αναλύσετε και να διαχειριστείτε τα παραπάνω και πολλά άλλα ερωτήματα; Να μάθετε τεχνικές για να φτιάχνετε και τρόπους να ερμηνεύετε χάρτες; Μήπως θα σας άρεσε να διδάξετε σωστά και ουσιαστικά το μάθημα της Γεωγραφίας στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης;
Η απαντήσεις εδώ