Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές

Οι Στρατιωτικές Σχολές χωρίζονται σε:
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ανήκουν οι παρακάτω σχολές:
Ευελπίδων (ΣΣΕ),
Ναυτικών ∆οκίμων(ΣΝ∆),
Ικάρων(ΣΙ),
Αξιωματικών Σωμάτων(ΣΣΑΣ),
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ανήκουν οι παρακάτω σχολές:
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) [Στρατού Ξηράς ] Σχολή Μομίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) [Πολεμικού Ναυτικού] Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας(ΣΤΥΑ) &
Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥ∆) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Για τις ΑΣΕΙ ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι το διπλάσιο των σπουδών και για τις ΑΣΣΥ είναι 5 χρόνια.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σχολή.

Καλοδήμος Δ.

Comments are closed.