Διακρίσεις Ελληνικών ΑΕΙ στην Πληροφορική

Στη λίστα της Σαγκάης δύο Ελληνικά ΑΕΙ του Παν. Αθηνών και του ΕΜΠ καταλαμβάνουν θέσεις μεταξύ 151-200. Τα τμήματα αυτά είναι: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Αθηνών και το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

sagah-2015-cs

Καλοδήμος Δ