Δυνατότητα επιλογής μεταξύ του νέου και παλιού συστήματος εισαγωγής για 2016& 2017

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ:
Το 10% των υποψηφίων παλαιότερων ετών για πανελλαδικές εξετάσεις παρατείνεται ως το 2016-17. Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής του Ν. 2525/1997, έχουν το δικαίωμα να διαγωνισθούν με το ανωτέρω καταργηθέν σύστημα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-16 και 2016-17) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά, έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής που ψηφίστηκε προ ημερών, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Απαιτείται να καταθέσουν ως τις 25 Φεβρουαρίου στο σχολείο από όπου αποφοίτησαν ενυπόγραφη αίτηση με την οποία θα δηλώνουν Ομάδα Προσανατολισμού και μαθήματα στα οποία θα διαγωνισθούν.
Το νομοσχέδιο που αναφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ  σε λίγες μέρες θα τεθεί σε διαβούλευση όποτε ενδεχομένως κάτι να αλλάξει.