Στατιστικά βαθμολογιών υποψηφίων Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α & Β

Για τα Στατιστικά βαθμολογιών υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α καθώς και εμπλουτισμένα στατιστικά υποψηφίων Γενικών Λυκείων πανελλαδικών εξετάσεων 2015 πατήστε εδώ.
Στο παραπάνω αρχείο περιέχονται τα παρακάτω αρχεία:
Copy of ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑΛ_Α 2015.xlsx
Copy of ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑΛ_Α 2015_001.xlsx
Copy of ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ_Α 2015.xlsx
Copy of ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 100 ΕΠΑΛ_Α 2015.xlsx
Copy of ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΑΛ_Α 2015.xlsx
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ_2015.xlsx
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ_2015_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.xlsx
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΓΕΝ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2015.xlsx
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ_2015.xlsx
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ_2015_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.xlsx
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 10_2015.xlsx
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 10_2015_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.xlsx
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ_2015.xlsx
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ_2015_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.xlsx