Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ (343)

Last updated on June 20th, 2021 at 11:51 pm

Last updated on July 5th, 2017 at 02:44 pm


Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: με μια ματιά
Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 86 (Π.Δ. 86/2013, ΦΕΚ, Α΄ 124 της 3ης Ιουνίου 2013). Η σύσταση του Τμήματος είναι το αποτέλεσμα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, με το οποίο αναδιαρθρώθηκε ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό τα προϋπάρχοντα Τμήματα, αφενός Κοινωνικής Διοίκησης (Π.Δ. 304 /1994, ΦΕΚ Α΄ 163) και αφετέρου, Πολιτικής Επιστήμης (Π.Δ. 21/2009, ΦΕΚ, Α΄ 42) συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα. Το Τμήμα εντάσσεται στην επίσης νεοϊδρυθείσα με το ίδιο Π.Δ. 86/2013 Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
Στο Τμήμα λειτουργούν δύο εισαγωγικές Κατευθύνσεις:
α) η Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με δύο Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου:
α1) Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και
α2) Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και
β) η Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης.
Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά του πλαισιώνεται από τη λειτουργία δύο Εργαστηρίων (Εργαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), ενώ στην Κατεύθυνση Προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Στο Τμήμα επίσης προσφέρεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» ως αυτοτελές ΠΜΣ του Τμήματος και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία».
Το Τμήμα εδρεύει στην Κομοτηνή, στον κεντρικό τομέα της πόλης (κοντά στο ΚΤΕΛ) απέχει μόλις πέντε λεπτά από την Κεντρική Πλατεία και από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κομοτηνής.

Επαγγελματικά δικαιώματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού (ΠΔ 23/1992- ΦΕΚ 6Α/1992) , κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τμήματα των ΤΕΙ της κοινωνικής εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα).

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ. 304/94, το Tμήμα Kοινωνικής Διοίκησης έχει ως αποστολή:

* Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

* Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

* Nα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

* Nα καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

koinonikis-dioikisis

 

Πρόσβαση στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας (που διασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα κοινωνικού λειτουργού):
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της με αριθμ.. 14/3.12.2014 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος σας γνωστοποιούμε ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εντάσσονται στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας περιορίζεται σε 80 σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η απόφαση αυτή ισχύει για τους φοιτητές εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και εξής. Προϋπόθεση για την για την επιλογή των φοιτητών στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας είναι να εξεταστούν επιτυχώς, μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα «κριτήρια» του πρώτου κύκλου Σπουδών:
1ο Εξάμηνο:
Α2 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία και
2ο Εξάμηνο
Β4 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Αν τα κριτήρια πληρούνται από περισσότερους από 80 φοιτητές, θα επιλέγονται όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό στο σύνολο των μαθημάτων του πρώτου έτους: ο υπολογισμός θα γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον προβιβάσιμο βαθμό κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μην καταφέρετε να εγγραφείτε στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=83
1 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
1 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2 εξ -ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2 εξ -ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ)
2 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3 εξ -ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
3 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
3 εξ -ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
3 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
4 εξ -Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4 εξ -ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4 εξ -ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ
4 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
4 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ – ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
5 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
5 εξ -Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
5 εξ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
5 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
5 εξ -ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
6 εξ -ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6 εξ -ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
6 εξ -ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΜΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
6 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
6 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ Π.Α.
6 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ)
7 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
7 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ Π.Α.
7 εξ -ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
8 εξ -ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
8 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV – ΕΠΟΠΤΕΙΑ Π.Α.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com