Τα Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συνοπτικός οδηγός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών(.pdf)
 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχουν, εδώ και χρόνια, πολύ αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ζήτηση και αναδεικνύονται όχι μόνο ως θύλακες ερευνητικής αριστείας, αλλά και ως κόμβοι διάδρασης και συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Φορείς.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, η διαρκής στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η χρήση των πλέον προηγμένων διδακτικών μεθόδων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η σύνδεση των μαθησιακών τους στόχων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη μεγιστοποίηση της προοπτικής απασχόλησης και για την περαιτέρωεπαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων τους.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη
Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),
τηλ.: 2310 891.531, fax: 2310 891.563, e-mail: mesecr@uom.gr

ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),
τηλ.: 2310 891.530, 511, 512, 513, fax: 2310 891.563, e-mail: mba@uom.gr

ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)
Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),
τηλ.: 2310 891514, fax: 2310 891.563, e-mail: misgrad@uom.gr

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
τηλ.: 2310 891734, fax: 2310 891.734, e-mail: mai@uom.gr

ΠΜΣ στην Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής,
τηλ.: 2310 891348, fax: 2310 891.348, e-mail: ekpmet@uom.gr

ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοικονομική
Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρημ/κής,
τηλ.: 2310 891693, fax: 2310 891.649, e-mail: maf@uom.gr

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
τηλ.: 2310 891693, fax: 2310 891.649, e-mail: maf@uom.gr

ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
τηλ.: 2310 891693, fax: 2310 891.649, e-mail: maf@uom.gr

ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές
τηλ.: 2310 891507, fax. 2310 891.285, e-mail: mad@uom.gr

Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
τηλ.: 2310 891527, fax: 2310 891.527, e-mail: mpesecr@uom.gr

ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
τηλ.: 2310 891416, fax: 2310 891.285, e-mail: kakani@uom.gr

Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
τηλ./fax: 2310 891527, e-mail: tneskov@uom.gr

ΠΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
• εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία
• πληροφορική – νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Τηλ.: 2310 891360, 2310 891385 & 2310 891336,
e-mail: vkm@uom.edu.gr, evalkan@uom.edu.gr, & dagdil@uom.edu.gr

Π.Μ.Σ. “Μουσικές Τέχνες”
Tηλ.: 2310 891414, fax.: 2310891280, e-mail: musart@uom.gr

Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 2310 891283, φαξ: 2310 891282, e-mail: mib@uom.edu.gr

Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
τηλ. 2310 891605, email: metekpe@uom.gr

Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
τηλ.: 2310 891613, fax. 2310 891285, e-mail: eod@uom.gr

Master’s Degree in International Public Administration
τηλ.: 2310 891507, e-mail: mipa@uom.gr

Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
τηλ.: 2310 891212, e-mail: mtm@uom.edu.gr

Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
τηλ.: 2310 891212, e-mail: mpm@uom.edu.gr

Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
τηλ.: 2310 891212, e-mail: mhm@uom.edu.gr

Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
τηλ.: 2310 891212, e-mail: mbads@uom.edu.gr

Π.Μ.Σ. στις Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
τηλ.: 2310 891253, 2310 891339

Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
mailto:neuro@uom.edu.gr

πηγή