Οι προοπτικές απασχόλησης και οι αμοιβές για τα επαγγέλματα STEM

Τι είναι επαγγέλματα STEM;

Δεν υπάρχει καμία παγκοσμίως συμφωνημένη ορισμό της STEM. Οι ειδικοί γενικά συμφωνούν, ωστόσο, ότι οι εργαζόμενοι STEM χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανολογίας, μαθηματικών για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος και για την επίλυση προβλημάτων. Η εργασία τους συχνά περιλαμβάνει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εργαλείων.
Τα επαγγέλματα STEM εντοπίζονται σε μια ποικιλία τρόπων. Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί μια λίστα με βάση το Εγχειρίδιο ταξινόμηση Standard Occupational Classification για να αναλύσει τα επαγγέλματα από έξι ομάδες:
1]Management
2]Computer and mathematics
3]Architecture and engineering
4]Life, physical, and social sciences
5]Education, training, and library
6]Sales and related

Τα επαγγέλματα υγείας αποκλείονται από αυτή την ανάλυση, επειδή περιγράφονται σε ξεχωριστό άρθρο στο παρόν τεύχος της τριμηνιαίας.
Οι τομείς STEM είναι στενά συνδεδεμένες και μπορούμε να οικοδομήσουμε  τη μια από τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, τα μαθηματικά, είναι τα θεμέλια για τη φυσική-φυσική και, στη συνέχεια, για τους μηχανικούς. Μηχανικοί μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους της φυσικής για να κάνουν τις συσκευές υψηλής τεχνολογίας που είναι χρήσιμα για τον έλεγχο θεωρίες της φυσικής. Οι πρόοδοι στη φυσική μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει στην πρόοδο της μηχανικής και της τεχνολογίας.
Για την καλύτερη κατανόηση STEM, μια σύντομη περιγραφή του κάθε πεδίου εξής.
Πατήστε εδώ για να δείτε όλη τη μελέτη.

STEM

Τελαυταία τροποποίηση 17 Οκτωβρίου, 2015 | 1η Δημοσίευση: 18 Αυγούστου, 2015