Τμήματα Ξένων Γλωσσών

xenes-gloses-1415

Τα πρώτα 10 τμήματα απαιτούν ειδικό μάθημα και το άριστα είναι τα 24.000 μόρια.
Το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) απαιτεί εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τα 4 τελευταία τμήματα δεν απαιτούν εξέταση σε Ξένη Γλώσσα.
Στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκης) διδάσκεται Ρώσικη ή Τουρκική γλώσσα και βασικές γνώσεις μίας ακόμα Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής γλώσσας (Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα).
Στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) διδάσκονται οι γλώσσες: Βουλγάρικα, Ρώσικα,Ρουμάνικα και Τούρκικα.