ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦOITHTIKOY ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1000 EΥΡΩ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΦOITHTIKOY ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1000 EΥΡΩ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Παροχή απόψεων

ΦΕΚ 1962-2004

ΦΕΚ 393-2013

Τροποποίηση της αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κ.υ.α. (Β΄ 393)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1 Κύπριοι  & κάτοικοι εξωτερικού οι γονείς

2 Δικαιούχος ο γονέας με ακίνητα

3 Δικαιούχος ο γονέας χωρίς ακίνητα

4 Φοιτητής δικαιούχος χωρις Ε9

5 Δικαιούχος Φοιτητής με Ε9