Η θέση του ΑΠΘ στις λίστες κατάταξης της THE για το 2015/16

Η Πρυτανεία του ΑΠΘ και η Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης θα ήθελαν να ενημερώσουν τα μέλη του ΑΠΘ ότι, σύμφωνα με την κατάταξη του διεθνούς οργανισμού Times Higher Education (THE)[1] για το 2015/16, το ΑΠΘ[2] βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 601-800 της παγκόσμιας γενικής κατάταξης[3], εισερχόμενο για πρώτη φορά στην λίστα. Το ΑΠΘ βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των 7 Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην κατάταξη.

Το ΑΠΘ επέδειξε καλύτερες επιδόσεις στα κριτήρια της «διεθνούς διάστασης» (θέση 504) και των «εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα» (θέση 510), ενώ στα υπόλοιπα κριτήρια η θέση του ήταν λίγο πιο χαμηλά, πάντως παραπάνω από την θέση 600. Εκτενέστερη αναφορά στην μεθοδολογία και στους δείκτες της THE γίνεται στο τέλος του κειμένου.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι ενώ σε όλα τα κριτήρια ξεχωριστά το ΑΠΘ είναι εντός των 600 καλύτερων, δείχνοντας ένα σταθερό και ισόρροπα ανεπτυγμένο ίδρυμα, εντούτοις στην γενική κατάταξη είναι μεταξύ των θέσεων 601-800, προφανώς γιατί υπάρχουν ιδρύματα τα οποία ξεχωρίζουν σε κάποια από κριτήρια με μεγαλύτερη βαρύτητα.

Τα κριτήρια της λίστας THE είναι ισορροπημένα μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας, καθώς και μεταξύ υποκειμενικών κριτηρίων (έρευνα ερωτηματολογίων) και αντικειμενικών κριτηρίων (αριθμός εργασιών και ετερο-αναφορών, αριθμός πτυχίων, διδακτορικών, κλπ.). Παρόλα αυτά έχουν διατυπωθεί διάφορες κριτικές για τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα ότι ευνοούν μικρά ιδρύματα προσανατολισμένα στην έρευνα στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, με μεγάλο αριθμό διδα­κτόρων και λίγους προπτυχιακούς φοιτητές κ.ο.κ.

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από την εμπειρία της παρακολούθησης των διεθνών κατατάξεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του ΑΠΘ.

Η μεθοδολογία της THE World University Rankings

Η μεθοδολογία[4] της κατάταξης THE περιλαμβάνει 13 δείκτες που ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες: διδασκαλία (30%), έρευνα (30%), ερευνητική απήχηση / ετερο-αναφορές (30%), διεθνής διάσταση (7.5%), έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα (2.5%). Η ανάλυση των κατηγοριών αυτών στους επιμέρους δείκτες είναι η ακόλουθη:

 • Τα έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα φανερώνουν την καινοτομία που παράγει το ίδρυμα και διαιρείται με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ.
 • Η διεθνής διάσταση σχετίζεται με:
  • το ποσοστό των μελών ΔΕΠ που προέρχονται από την αλλοδαπή σε σχέση με την ημεδαπή (2.5%),
  • το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών σε σχέση με τους ημεδαπούς φοιτητές (2.5%),
  • το ποσοστό των ερευνητικών εργασιών που έχουν συ-συγγραφείς από την αλλοδαπή (2.5%).
 • Η διδασκαλία αξιολογείται ως εξής:
  • “Φήμη” του ιδρύματος σχετική με τη διδασκαλία, όπως αποτυπώνεται σε μια μεγάλη έρευνα ερωτηματολογίων, στην οποία το 2014-15 συμμετείχαν περισσότεροι από 11,000 ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο (15%),
  • Αριθμός εκπονημένων διδακτορικών ανά μέλος ΔΕΠ (6%),
  • Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ (4.5%),
  • Έσοδα (από διδασκαλία) ανά μέλος ΔΕΠ (2.25%),
  • Ποσοστό διδακτορικών τίτλων προς αριθμό προπτυχιακών τίτλων (2.25%).
 • Η έρευνα αξιολογείται ως εξής:
  • “Φήμη” του ιδρύματος σχετική με την έρευνα, βασισμένη στην ίδια έρευνα ερωτηματολογίων (18%),
  • Έσοδα (από έρευνα) ανά μέλος ΔΕΠ (6%),
  • Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ (6%).
 • Η ερευνητική απήχηση αξιολογείται με τον κανονικοποιημένο μέσο όρο ετερο-αναφορών αναφορών σε εργασίες μελών ΔΕΠ του ιδρύματος.

[1] Η λίστα κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/) δημοσιεύεται από το Βρετανικό περιοδικό Times Higher Education από το 2004. Μέχρι και το 2014 αντλούσε δεδομένα από την Thomson Reuters, αλλά φέτος διαχωρίστηκε και αντλεί δεδομένα από την βάση δεδομένων Scopus της Elsevier. Η λίστα κατάταξης THE κατατάσσει από φέτος τα 800 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ μέχρι και πέρσι μόνο τα πρώτα 400, ανάμεσα σε 1,126 ιδρύματα. Εκτενέστερη αναφορά για την μεθοδολογία της THE γίνεται στο τέλος του κειμένου.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 01/10/2015 @ 19:11
THE-Rank-1516-gr

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com