Διάκριση για την Πληροφορική του ΑΠΘ στην λίστα κατατάξεων Leiden

Στην παγκόσμια λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων CWTS Leiden Ranking και στο επιστημονικό πεδίο Mathematics & Computer Science το Α.Π.Θ.
κατατάχθηκε (παγκοσμίως) στα διάφορα κριτήρια της λίστας στις ακόλουθες θέσεις:

  • Κριτήριο P: θέση 274
  • Κριτήριο PP(50%): θέση 245
  • Κριτήριο PP(10%): θέση 374
  • Κριτήριο PP(5%): θέση 328
  • Κριτήριο PP(1%): θέση 582

Ειδικότερα, στα κριτήρια PP(5%) και PP(10%) τα οποία αποτελούν τα περισσότερο εύρωστα κριτήρια αξιολόγησης
το ΑΠΘ κατετάγη πρώτο μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ (πάντα στο πεδίο Mathematics & Computer Science),
ενώ στα υπόλοιπα κριτήρια το ΑΠΘ κατατάσσεται στην 2η ή 3η θέση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης της λίστας Leiden μπορούν να αναζητηθούν εδώ

Πηγή