Διάκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης QS

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Διάκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης QS

O πίνακας διεθνούς κατάταξης Quacquarelli Symonds (QS) Global MBA Rankings κατέταξε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (full-time MBAs) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των κορυφαίων ΜΒΑs παγκοσμίως για το 2019. Πιο συγκεκριμένα, τα ΠΜΣ MBA πλήρους φοίτησης του ΟΠΑ (MBA και ΜΒΑ International) κατατάχθηκαν μεταξύ των θέσεων 151-200 στο πίνακα των κορυφαίων προγραμμάτων ΜΒΑ παγκοσμίως.

Επιπρόσθετα, ο πίνακας διεθνούς κατάταξης QS Business Masters Rankings ανακοίνωσε τα κορυφαία ΠΜΣ παγκοσμίως στα επιστημονικά πεδία της Επιχειρηματικής Αναλυτικής, των Χρηματοοικονομικών και του Μάρκετινγκ για το 2019. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής κατατάχθηκε στην 51+ θέση παγκοσμίως στο πεδίο της Επιχειρηματικής Αναλυτικής, το ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατατάχθηκε στην 95η θέση παγκοσμίως στο πεδίο των Χρηματοοικονομικών και το ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κατατάχθηκε στην 51+ θέση παγκοσμίως στο πεδίο του Μάρκετινγκ.

Τα κριτήρια κατάταξης για τις προαναφερθείσες αξιολογήσεις είναι η φήμη του Ιδρύματος στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (thought leadership), η προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων (employability), η απόδοση της επένδυσης των ΠΜΣ (return on investment), η άποψη στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ΠΜΣ (Alumni Outcomes) και τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΠΜΣ (Class & Faculty Diversity).

Άξιο αναφοράς είναι ότι, όλα τα προαναφερθέντα ΠΜΣ του ΟΠΑ συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία από το παγκόσμιο μέσο όρο στο κριτήριο σχετικά με τη φήμη του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, τα ΠΜΣ ΜΒΑ πλήρους φοίτησης του ΟΠΑ και το ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία από τον παγκόσμιο μέσο όρο στο κριτήριο της προοπτικής απασχόλησης των αποφοίτων, ενώ και το ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής του ΟΠΑ συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία από το παγκόσμιο μέσο όρο στο κριτήριο σχετικά με τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την κατάταξη των ΠΜΣ του ΟΠΑ, επισκεφθείτε τους συνδέσμους: https://www.topuniversities.com/mba-rankings/2019

και

https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/2019.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ