Πρωταθλητής ΕΚΠΑ στην έρευνα το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τις χρηματοδοτήσεις ανά μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ για την την περίοδο 2007 – 2012.  Πρώτο είναι το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με 1.638.974 και δεύτερο το Οικονομικών Επιστημών με 589.870 ευρώ.

ekpa.modip.research.0712

Σε συνολικό ποσό ανά τμήμα πρώτη έρχεται η Ιατρική με 120.382.049, δεύτερο το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με 68.836.913 και τρίτο το τμήμα Οικονομικών Επιστημών με 26.529.131 ευρώ.

Καλοδήμος Δ. |Υπεύθυνος ΣΕΠ | ΚΕΣΥΠ Λαμίας