Ποιοι νόμοι ισχύουν για το 5%

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α’) καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄).
Πολύ σημαντική είναι η τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν.4283/2014. Το άρθρο 7 αναφέρει:Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) καταργείται. Δηλαδή καταργείται το “2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2009” που σημαίνει δεν υπάρχουν πλέον αποκλειόμενες παθήσεις.

4 σκέψεις στο “Ποιοι νόμοι ισχύουν για το 5%

  1. Καλησπέρα σας.Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο παιδί που έχει σοβαρή πάθηση μπορεί την ίδια χρονιά να δώσει Πανελλήνιες τον Μάιο και αν δεν περάσει πουθενά να συμπληρώσει το μηχανογραφικό το Σεπτέμβριο.Εννοείται ότι γι΄αυτό θα έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες το χρονικό διάστημα πόυ δίνει το Υπουργείο.

    Ευχαριστώ

  2. κε Καλοδήμο, δυστυχώς ο γιος μου, φέτος στην 3 Λυκείου, παρουσίασε στις γιορτές σοβαρό πρόβλημα υγείας που μαλλον τον κατατάσσει, για την επόμενη σχολική χρονιά, στην κατηγορία εισακτέων του 5%. Δεν γνωρίζω εάν για να αποκτήσει αυτό το διακαίωμα πρέπει και φέτος να συμμετάσχει κανονικά στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες με τις βάσεις εισαγωγής αυτής της κατηγορίας στις διάφορες σχολές. Οποιαδήποτε πληροφόρηση θα μας βοηθούσε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε απ εδώ και μπρος.
    Ευχαριστώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.