Οι σπουδές μπορούν να εγγυηθούν περισσότερες δυνατότητες δουλειάς;

Έχουμε πάντα έχουν πει ότι η εκπαίδευση ήταν μια εγγύηση για ένα καλύτερο, πιο φωτεινό μέλλον. Αλλά τώρα που φαίνεται ότι είναι λιγότερο προφανής. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σε ορισμένες περιοχές, ένα πιο εξειδικευμένο νεαρό άτομο, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι άνεργο.

Ποσοστό ανεργίας των νέων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 2012 – 2013

wef-degree

Στην Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 20,7% και της τριτοβάθμιας 18,7%, δηλαδή η διαφορά είναι πολύ μικρή!

Bill Gates, thinks so: “Although I dropped out of college and got lucky pursuing a career in software, getting a degree is a much surer path to success.”

Πηγή: World Economic Forum

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com