Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Oι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015(παλαιό σύστημα) το οποίο δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. ( ν. 3748/2009) ΜΟΝΟ στους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Η παραπάνω κατηγορία υποψηφίων έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει θέση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΜΟΝΟ δια μέσου συμμετοχής στις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου.
Οι μαθητές και οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄), καθώς επίσης και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ναυτικών Λυκείων δεν συμπληρώνουν ποτέ το στοιχείο 14 Β’ (1,2), καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και στις Σχολές Αστυνομίας.
Το 14Β αναφέρει:
Να είμαι υποψήφιος για:
1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
2)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
3)ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ το 2015:
οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τµήµατα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξεταζόµενοι σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού