Τι μαθήματα πρέπει να επιλέξω για να διεκδικήσω τις Γεωπονικές Σχολές

Οι Γεωπονικές Σχολές είναι κοινές στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο μπορεί να διεκδικηθεί από όλες τις Ομάδας Προσανατολισμού. Τα αναγκαία μαθήματα είναι τα παρακάτω:
1]Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:
Αρχαία Προσανατολισμού , Ιστορία Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) και Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9)
2]Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:
Εδώ υπάρχουν 2 επιλογές:
Ι]Φυσική Προσανατολισμού (0,7), Χημεία Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, και Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3).
ΙΙ]Φυσική Προσανατολισμού, Χημεία Προσανατολισμού (0,7), Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, και Βιολογία Προσανατολισμού (1,3).
3]Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Προσανατολισμού, ΑΕΠΠ Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα(0,4), και Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9).
Η διεκδίκηση των Γεωπονικών Σχολών από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής μπορεί να δώσει μέγιστο αριθμό μορίων 18.600 ενώ από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 20.000 μόρια.

Οι Γεωπονικές Σχολές

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
325-(AEI)- Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)
328-(AEI)-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα)
323-(AEI)-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)
326-(AEI)-Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ (Αθήνα)
327-(AEI)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα)
324-(AEI)-Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)

ΑΠΘ
273-(AEI)-Γεωπονίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ

Παν. Θεσσαλίας
360-(AEI)-Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
274-(AEI)-Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
353-(AEI)-Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

758-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (2&3)-ΤΕΙ Κρήτης
557-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
757-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) (2&3)-ΤΕΙ Ηπείρου
759-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (2&3)-ΤΕΙ Θεσ/νίκης
760-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (2&3)-ΤΕΙ Πελοποννήσου
761-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (2&3)-ΤΕΙ Θεσσαλίας
762-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

geop-1415